Меню Закрити

Процедура виходу з громадянства України

Вихід з громадянства України – процедура добровільного волевиявлення громадянина, спрямованого на втрату політико-юридичної зв’язки з країною. Незважаючи на виняткову волю громадянина, припинити взаємну громадянську зв’язок з державою українець може тільки з дозволу влади. Сьогодні ми проаналізуємо українське законодавство та розберемося, як правильно вийти з українського громадянства у 2024 році, які особливості процедури та що чекає заявника.

Вихід з громадянства України

Навіщо виходити з громадянства України

Відповідно до ст. 25 Конституції України (КУ), ніхто не може бути позбавлений українського громадянства, так само як і права на його зміну. Якщо українець вирішить змінити країну та отримати новий паспорт, згідно п. 1 ст. 19 ЗУ № 2235-III від 18.01.2001 «Про громадянство», він втрачає українське громадянство. Але чи можна відмовитися від громадянства України, якщо це потрібно для отримання нового громадянства?

Річ у тім, що такі вимоги висувають безліч країн, навіть визнають біпатризм. Наприклад, щоб стати громадянином Німеччини, іноземець повинен попередньо втратити попереднє громадянство. Аналогічні вимоги пред’явлені та іншими країнами, наприклад, Літвою, Латвією, тією ж Україною.

На практиці втрата українського громадянства при оформленні паспорта іншої країни автоматично не відбувається, а відмовитися в односторонньому порядку від нього не можна. Єдиний можливий варіант – вихід з громадянства, передбачений ст. 18 ЗУ № 2235-III. Але навіть такий вихід неможливий в односторонньому порядку: його повинна схвалити спеціальна комісія, і тільки після цього людина зможе стати громадянином держави, що не визнає біпатризм.

Процедура виходу з українського громадянства

Перед тим як зробити відмову від громадянства України, варто розібратися в умовах, які повинні бути попередньо виконані. Згідно зі ст. 18 ЗУ № 2235-III, існують три обов’язкові умови:

 1. Вихід припустимий, лише якщо громадянин України постійно проживає за кордоном. Це означає, що, по-перше, громадянин повинен мати документ, що підтверджує таке проживання, наприклад, посвідку на проживання; по-друге, повинен бути знятим з реєстрації за останнім місцем проживання в Україні для виїзду за кордон; по-третє, повинен стояти на консульському обліку за кордоном.
 2. Втрата українського громадянства шляхом виходу з нього можливе лише у випадку, коли українець вже став громадянином іншої іноземної держави чи має документ, що гарантує це в майбутньому. Тобто після відмови від українського паспорта людина не повинна залишитися апатридом.
 3. Вихід допустимо тільки щодо законослухняних громадян. Якщо особа є підозрюваним у кримінальному провадженні або в його відношенні є обвинувальний вирок, підлягає виконанню, до моменту відбуття покарання вийти з українського громадянства неможливо.

Процедура виходу з українського громадянства передбачає обопільне згоду держави та громадянина на втрату взаємної зв’язку. Таке узгодження вимагає ретельного вивчення обставин та перевірки дотримання вищевказаних умов.

Порядок відмови від громадянства України встановлений указом Президента України № 215 від 27.03.2001 (далі – указ № 215).

Хто і як розглядає питання виходу з громадянства

Відповідно до Положення, затв. указом № 215, відповідальною за прийняття рішень з питань громадянства є спеціальна Комісія з питань громадянства при Президенті. Однак, вона розглядає клопотання не серед перших:

 1. Оскільки передбачається, що оформити вихід може особа, яка проживає за межами України, згідно з п. 106 Порядку, затвердженого указом № 215, оформлення клопотання про вихід з громадянства України здійснюється у диппредставництвах (консульствах, посольствах) країни за кордоном. Саме вони первинно розглядають заяви громадян, і, якщо умови для виходу дотримані, готують відповідний висновок і не пізніше, ніж через 1 місяць, передають його разом з клопотанням в український МЗС.
 2. МЗС, у свою чергу, самостійно розглядає заяву на предмет виконання умов виходу. Після документ про відмову від українського громадянства направляється в МВС та СБУ, які проводять власну перевірку, роблять власний висновок, про результати якого протягом 2 місяців повідомляють в МЗС. Якщо всі умови виконані й документи оформлені належним чином, МЗС затверджує висновок консульства і разом з документами, поданими заявником, передає його Комісії при Президентові з питань громадянства.
 3. Комісія проводить власну перевірку, і якщо всі обставини підтверджені й законні, вносить Президенту пропозицію про задоволення поданої громадянином клопотання. Підсумкове рішення приймає особисто Президент, видаючи відповідний указ, який прямує в МЗС, міграційну службу і ЦВК. З моменту його видання громадянство вважається припиненим.

Ось як виглядає відмову від громадянства України з процесуальної точки зору: в процесі бере участь 6 органів виконавчої влади: диппредставництво → МЗС → МВС/СБУ → Комісія з питань громадянства → Президент. Тепер розглянемо решту практичні питання щодо документів, строків ведення виробництва та іншим особливостям.

Пакет документів для виходу з громадянства

Пункт 78 Порядку, затвердженого указом № 215, визначає, які документи потрібні для відмови від громадянства України. Відповідно до нього громадянин України, який проживає в іноземній державі, подає в українське диппредставництво:

 • заява за встановленою законом форми, про яку ми розповімо нижче;
 • 2 фото (можуть зажадати 4);
 • копію українського закордонного паспорта з відміткою про виїзд на ПМП за кордон, а при його відсутності – довідку про це з консульства;
 • документ, що підтверджує наявність іноземного громадянства або гарантію його придбання в майбутньому – у разі втрати українського паспорта.

відмова від громадянства України

Перелік документів для виходу з українського громадянства для неповнолітніх буде трохи відрізнятися, в залежності від ситуації, згідно з п.п. 79-86 Порядку, може також включати:

 • копії свідоцтва про народження та документа, що підтверджує наявність українського громадянства;
 • документ, що підтверджує виїзд дитини за кордон на ПМП;
 • згода дитини на втрату громадянства (якщо воно необхідно);
 • документи про іноземне громадянство одного з батьків;
 • повідомлення про вихід з громадянства України одного з батьків або обох;
 • копію рішення суду про усиновлення, документи про шлюб усиновителів та їх громадянство і так далі.

Документи подаються в кількості, що відповідає кількості екземплярів клопотань.

Заява про вихід з громадянства України

Основу пакету документів для виробництва з питань виходу з громадянства складає клопотання громадянина. Воно не може бути складене у вільній формі – рекомендуємо запросити бланк в диппредставництві за місцем подання документів.

Заява про відмову від наявного українського громадянства подається за формою № 20, затв. наказом МЗС України № 185 від 15.09.2006. Таке клопотання містить:

 • прохання дозволити заявникові втратити українське громадянство;
 • анкетні дані заявника: ПІБ, дату і місце народження, національність;
 • момент та підстави набуття українського паспорта;
 • дату виїзду за кордон;
 • дату і місце оформлення закордонного ПМП;
 • відомості про наявність іноземних громадянств або про гарантії їх придбання;
 • відомості про освіту та професії;
 • інформацію про сімейний стан;
 • останнє місце проживання в Україні та місце нинішнього проживання;
 • відомості про дітей, які втрачають громадянство разом з батьками;
 • перелік доданих документів;
 • службові позначки, внесені працівником консульства;
 • дата і підпис.

Законодавчо не встановлено, як написати відмову від громадянства України. Виходячи з практики, що склалася, бланк заяви може бути заповнений від руки (акуратним розбірливим почерком), так і з використанням технічних засобів. У ньому заборонені дописки, скорочення, закреслення, виправлення і будь-які інші позначки.

Допускається самостійне заповнення анкети вдома, тоді в присутності працівника консульства доведеться тільки поставити дату і підпис. Заява заповнюється виключно українською мовою і подається в консульство/посольство у двох примірниках (у деяких країнах можуть зажадати 4 примірники заяви).

Рекомендуємо ознайомитися із бланком та зразком заповнення клопотання.

Особливості процедури для неповнолітніх, недієздатних та пенсіонерів

Відповідно до ч. 2-11 ст. 18 ЗУ № 2235-III, закон визначає деякі особливості того, як позбутися українського громадянства неповнолітнім. В загальному вигляді вони перестають бути українськими громадянами разом з батьками або одним з них, якщо ті разом з дитиною виїхали з України на постійне проживання і клопочуть про втрату громадянства або вже втратили його.

Якщо українське громадянство було придбано дитиною за народженням, але один з його батьків – іноземець або апатрид, неповнолітній може вийти з громадянства незалежно від його місця проживання та місця проживання батьків.

Заяву за дітей подають їх батьки – ті, хто ініціюють припинення громадянства або вже є іноземцями, в тому числі усиновителі. Однак якщо дитина досягла 14-річного віку, для ініціації процедури виходу необхідно його письмову згоду за формою 21, затв. наказом МЗС № 185.

Схожий підхід передбачено й щодо недієздатних осіб за станом здоров’я. Згідно п. 3, 5 Порядку заяву та документи для виходу з громадянства підписує і подає від імені недієздатної особи його опікун. У такому разі в пакет документів додатково включається рішення суду про визнання недієздатності та рішення органу опіки про призначення опікуна.

За аналогією з правилами для неповнолітніх, недієздатних втрачають українське громадянство разом зі своїми опікунами або в разі, якщо ті вже перестали бути українцями.

Що стосується пенсіонерів, то для них які-небудь особливості законом не встановлені. Якщо вони дієздатні та проживають за кордоном, відмова від українського паспорта здійснюється у загальному порядку.

Витрати на оформлення виходу з громадянства

Закон не відповідає на питання, скільки коштує нотаріальна відмова від громадянства України, як мінімум тому, що така відмова, навіть якщо вона буде завірена у нотаріуса, для української влади юридичної сили не матиме і припинення громадянства не спричинить.

Особливості процедури відмови від громадянства

Офіційний вихід з громадянства України можливий лише після того, як буде сплачений консульський збір. Його вартість щорічно переглядається. Наприклад, якщо у 2017 році розмір збору за відмову від паспорта становив 210 доларів, то у 2018 році виріс до 300 $. Не можна виключати, що тариф зросте й у наступному році, що стане ще однією перешкодою для виходу з українського громадянства.

Держмито підлягає сплаті в національній валюті країни місця проживання заявника до подачі заяви. Гроші вносяться в зазначеній сумі на кожного заявника, а квитанція про її сплату подається разом з іншими документами у консульство.

Строки прийняття рішення Комісією при Президентові

Термін, скільки чекати відмови від українського громадянства, визначається відповідно до Порядку, затв. указом Президента № 215. Варто відразу готуватися до того, що процедура може зайняти дуже тривалий термін. У нього можна включити:

 • термін розгляду заяви дипломатичним представництвом і передача його в МЗС України – до 1 місяця;
 • строк розгляду заяви в МЗС і передачі його в Комісію – до 8 місяців + термін перевірки клопотання у МВС і СБУ – до 2 місяців;
 • термін розгляду клопотання Комісією при Президенті, включаючи всі вищеописані процедури, – загалом він не може перевищувати 12 місяців;
 • термін винесення президентського указу, а також повідомлення міграційних органів – законом не встановлено;
 • термін повідомлення заявника – 1 тиждень з моменту отримання відомостей міграційною службою.

Таким чином, при самих скромних підрахунках, рішення з питань виходу з громадянства України може бути прийнято протягом 1 року з моменту подання заявником документів. В цей термін не включаються періоди часу, необхідні на пересилку кореспонденції, винесення президентом Указу і повідомлення громадянина. На практиці процедура займає 1,5-2 роки.

Відмова від українського громадянства в Криму

Кримчани та переселенці з Донбасу, які переїхали в Крим у 2014 році, в силу обставин, що склалися змогли отримати громадянство РФ без відмови від громадянства України, у всякому разі, офіційно. Для цього їм було достатньо подати до ФМС (зараз – ГУВМ МВС) заяву про небажання перебувати в іноземних громадянствах. Такий порядок дозволив тим, хто проживав у Криму отримати російські паспорти, зберігши при цьому українські: спрямована у ФМС відмова не мала юридичної сили для України.

Але чинний тоді перехідний період закінчився, і сьогодні вихід з українського громадянства після отримання російського, як і до його отримання, здійснюється в загальному порядку. Але якщо для оформлення російського паспорта достатньо нотаріально завіреного відмови, то для офіційної втрати громадянства необхідно проходження стандартної процедури та виконання всіх умов виходу.

Це створює для кримчан певні труднощі. Нагадаємо, обов’язкова умова виходу – постійне проживання за кордоном. Але територія Криму не визнається Україною як територія іноземної держави, тому кримчани не можуть стати на консульський облік в якості осіб, які проживають за кордоном. Перед тим, як вийти з громадянства України, маючи громадянство Росії, суб’єкту необхідно:

 1. Попрямувати в Україну і знятися з реєстрації за місцем проживання в українських органах влади, відповідальних за територію Криму.
 2. Оформити постійну реєстрацію в будь-якому іншому регіоні РФ чи іншій іноземній державі.
 3. Стати на консульський облік в одному з диппредставництв України в РФ (за умови постійної реєстрації в Росії).

Тільки після цього клопотання кримчанина як громадянина України теоретично зможе бути розглянуто.

Куди необхідно звертатися

Яких-небудь особливостей того, як відмовитися від громадянства України, перебуваючи в Росії, українським законодавством не передбачено. Для подачі клопотання про вихід і документів громадянин повинен звернутися до того дипломатичного представництва, в якому стоїть на консульському обліку, і в межах консульського округу, куди входить місце його постійної реєстрації в РФ.

Саме близьке до Криму – Генконсульство в Ростові на Дону, розташоване за адресою пер. Халтуринській, 28/40, телефони: +7 (863) 227 05 51, +7 (863) 227 05 49.

Відмовитися від українського громадянства в Москві можна в Посольстві України за адресою пер. Леонт’євський, 20.

Інші диппредставництва України в РФ:

 • Генконсульство в Санкт-Петербурзі, вул. Бонч-Бруєвича, 1-В, тел.
  +7 (8107812) 331 51 66.
 • Консульство в Єкатеринбурзі, вул. Гоголя, 15, тел.
  007 (343) 282 92 10, 282 92 14
 • Консульство в Новосибірську, вул. сім’ї Шамшиних, 30, тел. (007 383) 319 00 66, (007 383) 319 00 16.

Напрямок клопотання поштою

Відповідно до п. 5 Порядку, клопотання та інші документи з питань громадянства, в тому числі і його втрати, подаються заявниками до посольства особисто. Однак у виняткових випадках, коли мають місце поважні причини, що перешкоджають особистій подачі документів, клопотання на прохання заявника (за дорученням) може бути подано уповноваженим ним представником чи надіслано поштою.

Наслідки втрати українського громадянства

Природно, факт наявності таких поважних причин (тяжка хвороба, стихійне лихо, техногенна катастрофа) повинен бути доведений документально.

Оскільки факт особистої волі заявника повинен бути доведений, представляється, що клопотання, направлене поштою, має бути посвідчене нотаріально, хоча така вимога відсутня в законі.

Крім того, логічно засвідчити справжність копій та інших документів, які подаються разом з клопотанням. Конверт направляється на адресу диппредставництва України, в якому громадянин стоїть на обліку.

У будь-якому випадку настійно рекомендуємо попередньо уточнити можливість та порядок подання заяви та документів поштою: далеко не всі диппредставництва приймають і розглядають такі звернення, а якщо і беруть, то пред’являють до них додаткові вимоги.

Довідка про вихід з українського громадянства

Найчастіше для оформлення паспорта іноземної держави від українців вимагають пред’явлення документальних доказів втрати українського громадянства. Розглянемо, як одержати довідку про відсутність громадянства України.

Такий документ видається за формою № 28, затв. наказом МЗС № 185, і містить:

 • підтвердження припинення юридичного зв’язку особи з Україною;
 • реквізити документа, на підставі якого припинено громадянство;
 • дані про неповнолітніх дітей, які втрачають громадянство разом з батьками.

Можна подивитися зразок такої довідки.

Відповідно до п. 121 Порядку, видача довідки про неналежність до громадянства України здійснюється диппредставництвом у країні постійного проживання заявника, який подавав клопотання, в місячний термін з моменту затвердження Президентом України відповідного указу. Проте довідка не може бути видано раніше моменту, коли працівники консульства/посольства вилучать у заявника документи, що посвідчують його особу як громадянина України (внутрішній і закордонний паспорти).

Коли у виході з громадянства може бути відмовлено

Відмова в задоволенні клопотання громадянина України про втрату ним українського громадянства може бути пов’язаний з невиконанням формальних умов. Зокрема, вихід з громадянства буде заборонений в разі:

 • проживання на території України та відсутність постійного місця проживання за кордоном;
 • відсутність іноземного паспорта або гарантій його набуття;
 • притягнення до кримінальної відповідальності або перебування у статусі підозрюваного у кримінальній справі.

Крім цих випадків, причиною відмови може послужити порушення процесуальних правил, наприклад, подання неповного пакету або підроблених, фальшивих документів, несплата консульського збору і так далі.

Варто очікувати відмови й тим, хто вирішив відправити поштою відмову від громадянства України, не маючи на те поважних причин і не доклавши документи, що їх підтверджують.

Наслідки втрати українського громадянства

З моменту вступу в силу відповідного президентського указу громадянин втрачає українське громадянство. Навіть якщо уповноважені органи не вилучили у нього посвідчувальні документи, така особа не зможе реалізовувати права та обов’язки, гарантовані йому українським громадянством, в тому числі:

 • не зможе брати участь у виборчому процесі, голосувати на виборах, працювати на державній службі в Україні;
 • втратить право на необмежене в часі проживання на території України, працевлаштування без дозволу;
 • якщо з країною нового громадянства особи в України встановлено візовий режим для перебування в останній такій особі доведеться оформити візу;
 • втратить право на безвізовий в’їзд до країн Шенгенської зони, який передбачений для громадян України;
 • суб’єкт знімається з консульського обліку і не зможе запросити в представництвах України за кордоном дипломатичний захист і заступництво.

Висновок

Вихід з українського громадянства – процедура, передбачена для суб’єктів, які бажають припинити політично-юридичний зв’язок з Україною. Найчастіше це необхідно для вступу в громадянство іноземної держави. Такий вихід можливий тільки в разі проживання особи за кордоном, наявності у нього гарантій отримання іноземного громадянства непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Клопотання про вихід подається в дипломатичне представництво України за кордоном, попередньо сплативши консульський збір у розмірі 300 $. Питання має бути розглянуто протягом 12 місяців, після чого Президент України має прийняти відповідний указ.

Протягом місяця з моменту його вступу в силу особі видається довідка про вихід із громадянства, а його посвідчувальні документи як українця підлягають вилученню.

Відмова від українського громадянства: Відео

Статті по темі