Меню Закрити

Польське весілля: як укласти шлюб з поляком за законами Польщі

Як і в будь-якій іншій демократичній країні, польське законодавство не забороняє оформляти сімейні стосунки з іноземцями. Однак укладення шлюбу з громадянином Польщі у 2024 році пов’язане з рядом особливостей, які можуть стати несподіванкою для громадян багатьох навіть сусідніх країн. Шлюбний вік, допустимі форми шлюбу, необхідні документи – все це необхідно враховувати при реєстрації відносин з поляком на території Польщі.

Польське весілля

Форми шлюбу в Польщі

Польське законодавство офіційно визнає дві форми союзу – це цивільний шлюб (małżeństwo), тобто укладений в рамках цивільного законодавства в органах актів цивільного стану, і церковний шлюб, іменований також союзом за конкордату (konkordat małżeństwa).

У загальних випадках закон допускає укладення як цивільного, так і конкордатного шлюбу виключно після досягнення 18 років. У виняткових випадках, якщо подружжя буде сприяти розвитку і добробуту сім’ї, опікунський суд (Sąd opiekuńczy) вправі дозволити шлюб з 16 років.

Що цікаво: і цивільний, і конкордатний союз тягнуть за собою однакові правові наслідки – тобто породжують сімейні відносини, спільну власність подружжя, взаємні права і обов’язки спадкового, майнового та іншого характеру.

Шлюб з поляком підтверджується свідоцтвом про шлюб, яке видається в обох випадках. Очевидно, що кожна з вищенаведених форм подружжя відрізняється церемоніально, однак пакет необхідних документів, умови укладення шлюбу та особливості будуть ідентичними.

Законодавство Польщі про шлюб

Основу польського законодавства про шлюб становить Сімейний опікунський кодекс (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, KRiO). Шлюбного союзу присвячений Tytul I KRiO, яким, зокрема, врегульовано і питання укладення шлюбу. Закон визначає порядок укладення подружнього союзу, його форми, необхідні документи, шлюбний вік, обов’язки посадових осіб, обставини, що перешкоджають реєстрації шлюбу, випадки недійсності і порядок визнання такої недійсності шлюбу, наслідки.

Не менш важливий Закон про акти цивільного стану (ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego). Ним, зокрема, визначаються документи, які подаються до органу реєстрації при оформленні цивільного союзу. Для іноземців, що оформлюють шлюб з поляками, особливо важлива ст. 79 закону, яка регламентує документи, необхідні для оформлення іноземцям шлюбних відносин.

З точки зору іноземців при оформленні шлюбу також особливе значення має Закон про міжнародне приватне право (ustawa Prawo międzynarodowe prywatne). Так, згідно зі ст. 48 закону, можливість вступу в шлюб на території Польщі визначається законодавством тієї країни, чиїм громадянством володіє іноземець. При цьому форма шлюбного союзу регулюється законодавством Польщі, незалежно від того, хто його оформляє.

Для церковних шлюбів також важливий Конкордат, укладений між Апостольською столицею і Польщею (Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską). Зокрема, ст. 10 зрівнює канонічний і цивільний шлюб.

Процедура укладення шлюбу в Польщі

Сам факт наявності мінімум двох форм укладення шлюбу в Польщі говорить про безліч процедурних особливостей. Додаткові нюанси виникають і у зв’язку з іноземним громадянством одного з подружжя. Пропонуємо розібратися в тому, як вийти заміж за поляка, детальніше.

Де можна оформити шлюб

Оформляючи шлюбний союз у традиційному для нас розумінні, майбутньому подружжю необхідно звернутися в орган реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до ст. 13 ustawu Prawo o aktach stanu cywilnego їх функції виконують місцеві відділи РАГСу (Urząd Stanu Cywilnego, USC).

При цьому ст. 15 закону дозволяє майбутнім подружжю самостійно вибирати відділ реєстрації, в який вони можуть подати документи для оформлення шлюбу. Зазвичай це відділ РАГСу за місцем проживання молодят.

Саму реєстрацію проводить керівник відділу реєстрації. Варто враховувати, що багато РАЦС не проводять процедури одруження щодня, а інколи їх не проводять навіть у вихідні. Конкретні дати варто дізнаватися на місцях. Щодо конкордатних спілок все дещо складніше.

Для визнання шлюбу, укладеного за церковними канонами, як такого, що тягне за собою правові наслідки і прирівнюється до цивільного, між церквою або іншою релігійною організацією і державою має бути укладений договір (або інший нормативно-правовий акт) про це.

Враховуючи це, не всі польські релігійні організації можуть оформляти конкордатний шлюб. До числа церков, які можуть укладати такий союз, зокрема, відносяться:

 • будь-яка католицька церква;
 • Польська православна церква;
 • Євангельська лютеранська церква;
 • Євангелічно-реформатська церква;
 • Євангелічно-методистська церква в Польщі;
 • Церква християн-баптистів у Польщі;
 • Польсько-католицька церква і деякі інші.

Серед тих церков, які не мають право на оформлення шлюбу:

 • Мусульманський релігійний союз Польщі;
 • Релігійний союз Караїмів;
 • Старокатолицька церква Мариавитів Польщі;
 • Східна старообрядницька церква.

Документи для оформлення шлюбу

Залежно від порядку одруження в Польщі відрізняються пакети необхідних документів. Так, відповідно до ст. 3 KRiO, ст. 76 та ст. 79 Закону про акти цивільного стану, при оформленні шлюбу через польський РАЦС нареченим необхідно представити:

 • документи, що посвідчують їх особу, наприклад, паспорт;
 • заяву про вступ у шлюб;
 • «засвідчення» сторін про те, що їм на даний момент невідомо про існування обставин, що перешкоджають укладенню шлюбу (кровна спорідненість, недієздатність)
 • копії свідоцтва про народження для іноземних громадян з перекладом на польську мову;
 • якщо іноземець раніше перебував у шлюбі – документ, що підтверджує його розірвання (свідоцтво про шлюб з відміткою про його розірвання, рішення суду про розірвання і так далі);
 • для іноземців – довідка з країни громадянської належності про те, що за законодавством своєї країни він має право укладати шлюбний союз з перекладом на польську мову (якщо країна походження іноземця не видає подібного роду довідки, він може отримати звільнення від її надання в районному суді);
 • квитанція про сплату гербового збору.

Що стосується канонічного церковного союзу з конкордату, то пакет необхідних документів буде відрізнятися в залежності від конфесії – кожне релігійне об’єднання висуває свої вимоги. Це може бути свідоцтво про проходження передшлюбних курсів, довідка про хрещення, інші докази віднесення до конкретної конфесії.

Разом з цим, відповідно до ст. 8 KRiO, молодятам необхідно представити священнослужителю документ, що підтверджує відсутність обставин, що унеможливлюють шлюб. Такий документ можуть видати тільки в РАЦСі і тільки на підставі документів, зазначених вище, для проведення цивільного одруження.

Гербовий збір

Обов’язковою умовою реєстрації шлюбу та видачі свідоцтва про його укладення є сплата гербового збору. Його розмір визначено додатком до Закону про гербовий збір (Ustawa o opłacie skarbowej), згідно з яким вона становить 84 злотих.

Оплата здійснюється в касі реєстраційного органу або ж на його банківський рахунок. Важливо здійснити сплату збору до реєстрації шлюбу, оскільки квитанція, що підтверджує його оплату, – обов’язковий документ.

Строк реєстрації шлюбу

Відповідно до ст. 4 KRiO, шлюб у Польщі не може бути укладений раніше, ніж через місяць після подання заяви та необхідних документів керівнику РАЦСу. Однак у виняткових обставинах керівник повноважний скоротити цей термін (наприклад, у випадку загрози життя одного з подружжя або вагітності). Свідоцтво складається негайно, після чого видається молодятам.

Що стосується канонічного союзу, то в його відношенні таких мінімальних строків не встановлено. Однак після укладення такого шлюбу в церкві священнослужитель зобов’язаний протягом 5 днів надіслати довідку про укладення конкордатного союзу в РАЦС. Тільки після цього молодята зможуть отримати подружнє свідоцтво, підписане керівником органу реєстрації.

Зміна прізвища у шлюбі

Укладаючи шлюб, молодята повинні прийняти рішення щодо зміни своїх дошлюбних прізвищ на прізвище у шлюбі.

У відповідності зі ст. 25 KRiO, кожен з подружжя може зберегти прізвище, взяти прізвище свого чоловіка або ж утворити подвійне прізвище, складається з власного прізвища та прізвища чоловіка.

При цьому подвійне прізвище, створена в результаті злиття прізвищ подружжя, не може містити в собі більш як дві частини.

Про своє рішення подружжя повинні повідомляти керівнику РАЦСу за допомогою написання заяви. Закон дозволяє подавати таку заяву відразу після оформлення союзу (у разі оформлення шлюбу в РАЦСі) або ж перед тим, як працівник РАЦСу підготує довідку про відсутність обставин, що унеможливлюють шлюб (для церковного шлюбу). Якщо така заява не надійде, за кожним із наречених зберігається його дошлюбне прізвище.

Закон не забороняє подружжю міняти прізвище після оформлення шлюбного союзу. Якщо у кого-небудь з них виникає таке бажання, йому слід звернутися в РАЦС за місцем свого проживання і подати відповідну заяву. Варто враховувати, що зміна імені тягне за собою необхідність заміни більшості документів, таких, як паспорт, водійські посвідчення та інших.

Наслідки фіктивного шлюбу з поляком

Після того як Польща увійшла до Шенгенської зони, країна стала привабливою для іноземців. Але легалізуватися у Польщі не так то й просто. Одним з ефективних інструментів для цього став фіктивний шлюб з поляками.

Річ у тім, що за польським законодавством іноземець, який оформив відносини з поляком, має право оформити посвідку на проживання. Здавалося б, привабливий шлях, тим більше відповідальності за укладення такого шлюбу польські закони не передбачають. Але разом з цим не можна виключати ряд негативних наслідків, а саме:

 • відмова у видачі посвідки на проживання: співробітники міграційних органів ретельно підходять до перевірки кандидатів на ПНП, і якщо вони виявлять ознаки фіктивності шлюбу, на підставі якого запитується ПНП, в його видачі відмовлено;
 • втрату грошей: фіктивний чоловік може зажадати розділу «загального» майна, або виплати частини його боргів, які також діляться порівну;
 • необхідність згоди з боку чоловіка: без нього не взяти кредит, не оформити угоду купівлі-продажу і так далі.

До мінусів можна віднести й вартість такого шлюбу – ціна угоди коливається в межах 5-40 тис. злотих.

Висновок

Враховуючи все вищесказане, можемо зробити висновок про значні відмінності в порядку реєстрації шлюбу в Україні та Польщі. Найбільш суттєві з них стосуються форми шлюбу, який може бути укладений не тільки в органах реєстрації актів цивільного стану, але і в церквах, і при цьому все одно буде визнаний державою і понесе правові наслідки.

Ряд відмінностей стосується і пакета документів, необхідних для реєстрації шлюбу. Поряд з цим описані процедури мають безліч процесуальних подібностей, що значно спрощує оформлення шлюбного союзу між українцями та поляками на території Польщі.

Статті по темі