Меню Закрити

Прибутковий податок з юридичних осіб (CIT) у Польщі

Польща приваблює велику кількість наших співвітчизників не тільки з точки зору туризму. Близькість кордонів цієї держави сприяє також розвитку тісних економічних відносин. Багато вітчизняні бізнесмени розглядають Польщу як країну, в якій можна відкрити своє представництво, що дозволить їм вийти на ринки ЄС. Але перш ніж починати там свій бізнес, необхідно ретельно вивчити всі моменти, які пов’язані з цим процесом, зокрема, податкове законодавство, в якому особливе місце займає прибутковий податок з юридичних осіб (CIT).

Прибутковий податок з юридичних осіб (CIT) в Польщі

Яка система оподаткування діє у Польщі

Оподаткування в Польщі для юридичних осіб представлено державними та регіональними податками. Як і в більшості інших країн, тут існують прямі податки:

 • прибутковий з фізичних осіб (PIT);
 • прибутковий податок з юридичних осіб (CIT);
 • на нерухомість;
 • транспортний;
 • на спадщину;
 • на сільськогосподарську діяльність.

Також є непрямі податки: ПДВ (VAT), акцизний збір, податок з азартних ігор.

Всього в Польщі стягується 12 різновидів податків. При цьому обов’язкові збори до бюджету різних рівнів перераховують не тільки поляки, але й нерезиденти, які отримали тут дохід.

Кожному платнику податків – фізичній особі у Польщі присвоюється PESEL – індивідуальний ідентифікаційний номер громадянина.

Юридичні особи, підприємці та платники страхових внесків зобов’язані мати NIP – аналог українського ІПН. Цей номер присвоюється компанії під час її реєстрації у податковій інспекції за місцем майбутнього місцезнаходження. Щоб його отримати, необхідно заповнити бланк за формою NIP-7.

Все про прибутковий податок з юридичних осіб

Прибутковий податок був введений у Польщі Законом про прибутковий податок від 15.02.1992.

Згідно з цим законом, платниками податків CIT є всі юридичні особи, які отримують дохід від своєї діяльності на території Польщі, а також організаційні підрозділи компаній, які зареєстровані без створення юридичної особи (товариства, товариства з обмеженою відповідальністю).

При цьому діє принцип проживання, згідно з яким об’єктом оподаткування резидентів є весь дохід, який вони отримали незалежно від місця ведення бізнесу (необмежене податкове зобов’язання), нерезиденти ж перераховують прибутковий податок з прибутку, отриманого тільки в Республіці Польща (обмежена податкове зобов’язання).

Згідно з чинним податковим законодавством доходом називається сума виторгу, що перевищує витрати на її отримання в конкретному податковому році. Якщо ж у процесі ведення своєї діяльності компанія отримала збиток, то протягом 5 наступних років вона може зменшувати свій дохід за рахунок отриманого збитку, але не більше ніж на 50 % від суми збитків у рік.

Крім доходу від бізнесу оподаткуванню також підлягає дохід у вигляді дивідендів, відсотків.

У Польщі діють наступні податкові ставки:

Розмір ставки Умова
0.19 стандартна ставка прибуткового збору з юридичних осіб
0.15 зменшена ставка прибуткового податку. Призначена для ТОВ, початківців свою діяльність, чиї доходи за попередній рік склали менше ніж 1 200 000 євро
0.2 платять в бюджет Польщі нерезиденти: за продаж авторського права, прав на винаходи, за розважальні та спортивні послуги, юридичні, консультаційні та інші подібні послуги
0.1 нараховують на доходи іноземних компаній, які не мають зареєстрованого офісу в Польщі, зароблені від перевезення вантажів і пасажирів, за винятком вантажних та транзитних пасажирських поставок, а також на доходи іноземних компаній аеронавігаційних

Хто звільняється від сплати прибуткового податку

Хто звільняється від сплати прибуткового податку

Згідно з чинним законодавством, від сплати прибуткового податку звільнені такі державні організації:

 • Скарбниця;
 • Національний банк;
 • Бюджетні організації;
 • Цільові фонди, муніципалітети;
 • Агентство з розвитку сільського господарства;
 • Пенсійні та інвестиційні фонди;
 • Релігійні організації.

Крім того, від сплати CIT звільняється дохід, отриманий:

 • політичними партіями, організаціями або роботодавцями, який спрямовується на збільшення статутного капіталу;
 • школами, якщо він спрямований на їх розвиток;
 • національними інвестиційними фондами;
 • спортивними товариствами, якщо використовується для розвитку спортивної діяльності;
 • релігійними об’єднаннями;
 • юрособами, головним завданням яких є створення суспільних благ;
 • від продажу фермерської нерухомості.

Закон про прибутковий податок також не поширюється на дохід, отриманий:

 • від сільськогосподарської діяльності;
 • від управління лісовим господарством;
 • судноплавними компаніями, який оподатковується обов’язковим збором на тоннаж;
 • судновласником, який оподатковується згідно з іншим законом.

Податкова звітність з CIT

Після закінчення року всі юридичні особи-платники податків зобов’язані протягом 3 місяців подати річну податкову декларацію за формою CIT-8. У цьому документі міститься вся інформація про розмір виторгу та витрат.

Слід мати на увазі, що юридичні особи зобов’язані подати річну декларацію протягом 10 днів після затвердження річного звіту, але не пізніше ніж через 9 місяців після закінчення податкового року.

Крім власного річного звіту в фіскальну службу надають:

 • річний баланс;
 • звіт про прибутки та збитки;
 • аудиторський звіт;
 • копію рішення загальних зборів.

Крім того, компанії та підприємці в Польщі щомісяця подають податкову декларацію (до 20 числа).

Стягування прибуткового податку

Авансові платежі з CIT оплачуються:

 • щомісяця до 20 числа за попередній місяць – у розмірі різниці між обов’язковим платежем з початку року і вже сплаченої сумою CIT за попередні місяці;
 • щокварталу до 20 числа місяця наступного за кварталом – розраховується аналогічно, як і в попередньому пункті.

Компанії, які знаходяться на спрощеній системі, щомісячні декларації не подають.

Вони щомісяця сплачують авансові платежі, розраховані за показниками CIT у попередньому році, або по доходу, вказаною в декларації, поданої за два роки до цього податкового року.

Прибутковий податок з дивідендів

Прибутковий податок з дивідендів

Крім податку з доходу, отриманого від провадження діяльності, господарюючі суб’єкти зобов’язані оплачувати” дохід від дивідендів від участі у прибутку юридичних осіб, які перебувають на території Польщі. Ставка збору CIT з дивідендів стандартна і складає 19 %.

При цьому є окремі компанії, які звільняються від цього податку. Вони повинні відповідати наступним умовам:

 • компанія, яка виплачує дивіденди, має представництво, зареєстроване в Польщі;
 • дивіденди отримані від діяльності компанії в Польщі або в іншій країні-члені ЄС;
 • юридична особа, що одержує дивіденди, має володіти не менш ніж 10 % капіталу компанії, яка їх виплачує;
 • отримувач дивідендів є суб’єктом компанії в Польщі чи іншої країни ЄС або держави-учасниці Європейської економічної зони із зобов’язанням сплачувати прибутковий податок незалежно від місця одержання прибутку;
 • компанія-отримувач дивідендів є власником 10 % акцій юридичної особи, що їх виплачує за умови, що цими акціями вона володіє безперервно протягом двох років.

Сплата податку з одержаних дивідендів здійснюється на рахунок фіскальної служби до 7 дня місяця, наступного за місяцем, в якому була отримана вигода на підставі декларації за формою CIT-7.

Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування

Щоб уникнути подвійного оподаткування нерезидентами та покращити інвестиційну привабливість країни, Польща укладає з іншими державами договори, завдяки яким знижується ставка CIT.

Список укладених договорів розміщується на сайті Міністерства фінансів Польщі.

Подібні договори були укладені з 93 країнами світу, в тому числі з Великобританією, В’єтнамом, Зімбабве, ОАЕ, Узбекистаном і т. д.

Ось приклад зменшених процентних ставок податку згідно з укладеними договорами:

Держава Ставка з дивідендів Ставка з отриманих відсотків
Росія 10 10
Україна 5 чи 15 10
Австралія 15 10
Канада 15 15
Італія 10 10
Японія 10 10

Які ще податки сплачують юридичні особи в Польщі

Крім CIT, юридичні особи сплачують ще й такі обов’язкові збори:

 • ПДВ (VAT). У Польщі застосовується три ставки цього податку: 5, 8 і 23 %, в деяких випадках ставки знижуються відповідно до 0, 4 і 7 %. При цьому деякі товари та послуги взагалі звільняються від сплати. Податок необхідно сплатити до 25 числа місяця, наступного за минулим місяцем або кварталом;
 • акциз. Він сплачується з нафтопродуктів, алкоголю, тютюнових виробів, електроенергії й т. д. Повний перелік підакцизних товарів складається з 33 позицій;
 • податок при надходженні готівкових коштів на рахунок юридичної особи – 0,5 %.

Висновок

Прибутковий податок у Польщі називається CIT. Його сплачують всі компанії, які зареєстровані та ведуть свою діяльність на території РП, а також нерезиденти, які одержали прибуток від ведення своєї діяльності в цій країні. Стандартна ставка податку становить 19 %.

З 1 січня 2017 року для представників малого бізнесу, які тільки почали свою діяльність, діє знижена ставка в розмірі 15 %.

Розмір CIT розраховується як різниця між виручкою і витратами на ведення діяльності, помножена на ставку податку. У випадку якщо компанія отримала збиток, вона може його списувати протягом наступних 5 років, зменшуючи отриманий дохід.

Авансові платежі з CIT сплачуються щомісячно, остаточний розрахунок прибуткового податку необхідно здійснити до квітня наступного року.

Податки, фірма, бухгалтерія в Польщі: Відео

Статті по темі