Меню Закрити

ВВП на душу населення Німеччини

Абревіатура ВВП означає, що внутрішній валовий продукт або, іншими словами, загальну вартість товарів і послуг, що були вироблені у країні протягом певного проміжку часу (частіше усього року). У ФРН для позначення цієї величини використовується абревіатура BIP (від Bruttoinlandsprodukt). Громадянам, які збираються жити й працювати у ФРН, знання про ВВП Німеччини допоможуть краще судити не тільки про ефективність економіки й темпи її розвитку, але і про рівень добробуту населення в цій країні.

Зростання ВВП

ВВП як показник розвитку економіки

Чим вище сума валової продукції, тим більш розвинена економіка. Проте загальний рівень ВВП країни не дає повного розуміння, наскільки високий реальний рівень добробуту в суспільстві. При його розрахунку не враховуються такі фактори, як:

 • чисельність населення країни. При однаковому ВВП країни можуть різнитися за кількістю виробників-резидентів і непрацездатних мешканців. Наприклад, за загальним рівнем ВВП у 2017 році Китай з населенням понад 1,8 млрд. осіб займав друге місце у світі (12 263,44 млрд. доларів США), в той час, як Німеччина з населенням всього 82,9 млн. осіб — четверте місце (3 591,70 млрд. доларів США);
 • структура споживання, розподілу і якість товарів і послуг;
 • величина вільного часу (тривалість робочого дня, вихідні та святкові дні, відпустка).

Для складання думки про рівень добробуту в країні більш важливим і корисним індикатором (хоча теж не ідеальним) стане розрахунок валового внутрішнього продукту на душу населення. Його значення покаже то кількість товарів і послуг, які припадають на одного жителя (у міжнародних доларах, які дорівнюють долара США).

Розрахувати його нескладно: обсяг ВВП необхідно розділити на чисельність населення країни. У 2017 році ВВП Німеччини на душу населення за версією МВФ склав 44 185 доларів США (17 місце у світі).

Цікавий факт. Методика розрахунку ВВП держави була створена і вперше застосована в 1930-х роках Саймоном Смітом, співробітником NBER, лауреатом Нобелівської премії по економіці. В юності Сміт працював статистиком ВЦРПС в Харкові й звали його Шимен Абрамович Коваль.

Розрахунок ВВП у Німеччині на душу населення за ПКС

Більш гнучкий механізм для з’ясування реального рівня добробуту, прийнятий у світовій практиці, — порівняння купівельної спроможності населення. Для цього необхідно обчислити так званий паритет купівельної спроможності (ПКС). ПКС — це співвідношення купівельної спроможності валют різних держав.

Іншими словами, даний показник допоможе побачити, скільки товарів і послуг можна придбати в кожній державі на однакову грошову суму, виражену в єдиній валюті (в доларах США).

ВВП за паритетом ПКС минулого року склав у ФРН 3806 млрд дол. США. При цьому ВВП на душу населення за ПКС (Kaufkraftparität) за 2024 рік у Німеччині досяг 50922 дол. США на людину.

Структура та динаміка ВВП

Оцінюючи свої можливості при переїзді в ФРН, слід звернути увагу на такі показники, як структура ВВП Німеччини за галузями та її динаміка. Аналіз структури ВВП цієї країни показує, що зміна доданої вартості в різних галузях економіки Німеччини відбувається нерівномірно.

Найбільший реальне зростання ВВП (понад 30 %) при зростанні продуктивності праці продемонстрували галузі логістики та телекомунікації – саме на них був зроблений урядом головний акцент. Графік приросту також показали такі галузі, як будівництво (за рахунок збільшення кількості працівників), добувна та обробна промисловість.

Найменш швидко розвивалися торгівля і сільське господарство — 1 і 0,5 % відповідно. Кількість зайнятих при цьому в агросекторі знизилося на 15 %, в торгівлі — зросла на 6,8 %.

Прапор Німеччини

Динаміка ВВП Німеччини за останні 10 років показала, що більш високий приріст цін був у будівництві, сільському господарстві та промисловості. Разом з тим урядова грошово-кредитна політика перерозподілу коштів у більш ефективні галузі економіки забезпечила реальний приріст доданої вартості в ВВП країни, а також те, що рівні споживання в Німеччині не скорочувалися навіть під час світової кризи.

Аналіз структури ВВП Німеччини за видатками

Активний розвиток обробних галузей, телекомунікаційних послуг і логістики призвели до зростання обсягів чистого експорту (різниця між експортом та імпортом). Товарообіг у зовнішній торгівлі впродовж десяти останніх років зріс до 40 %, а витрати держави та домашніх господарств у Німеччині мали плавний характер.

Якщо приріст капіталу відчував сильні коливання, то показник приросту держвитрат на сферу споживання був позитивним.

Надходження великого обсягу грошей (в результаті профіциту) дозволяє фінансувати не тільки інвестиційні проекти в Німеччині, але і підтримувати баланс Європейського банку, фінансувати освітні, медичні, імміграційні та інші програми.

Споживчі витрати підтримуються з боку зростаючих доходів, за рахунок зростання зайнятості.

Державні витрати, своєю чергою, будуть сприяти зростанню ВВП із-за витрат на біженців. З цього року передбачається поступове зростання витрат на оборону країни (до 2 % від ВВП).

ВВП Німеччини: що показує динаміка по роках

Таблиця ВВП Німеччини за роками:

рік ВВП (млрд доларів США) Значення темпів приросту ВВП (за ПКС) (млрд доларів США)
2020 3806 -1
2019 3846 4,9
2018 3651,88 2,1 4149,58
2017 3479,24 1,9 3996,61
2016 3377,32 1,7 3874,38
2015 3896,8 1,9 3776,04
2014 3753,7 0,5 3639,33
2013 3545,96 0,5 3560,15
2012 3753,7 3,7 3471,84
2011 3423,48 4,1 3279,7
2010 3426,68 -5,6 3117,13
2009 3770,16 1,1 3275,87
2008 3444,73 3,3 3186,85
2007 3005,09 3,7 3003,05
2006 2866,32 0,7 2804,87
2005 2823,08 1,2 2693,81
2004 2510,54 -0,7 2603,48
2003 2086,51 0,0 2571,02
2002 1952,34 1,7 2531,46
1999 1955,68 3,0 2430,65
1998 2202,85 2,0 2303,2
1997 2246,45 2,0 2227,3
1996 2221,75 1,8 2165,11
1995 2504,68 0,8 2088,76
1994 2594,38 1,7 2033,77
1993 2211,03 2,5 1956,89
1992 2069,78 -1,0 1868,78
1991 2128,57 1,9 1843,52
1990 1869,11 5,1 1775,48
1989 1592,72 5,3 1636,29

Намітилася з 2015 року тенденція зростання має всі умови для продовження й у цьому році: зростання ВВП заплановано на рівні 1,8, зростання витрат також — на 1,8%.

Німеччина та інший світ: порівняння ВВП

Німецька економіка на сьогодні — найпотужніша в Європі та демонструє стабільне зростання. Частка ВВП Німеччини в Євросоюзі становить 27,4 %, тоді як у її найближчого суперника, Франції, лише 18,1 %.

За загальним рівнем валового продукту Німеччина у 2017 році впевнено займає у світовому рейтингу четверту сходинку і поступається лише економікам США, КНР і Японії. За ВВП на душу населення Німеччина входить у двадцятку кращих держав.

Зовнішня заборгованість країни становить 5 624 млрд доларів США (159 % від ВВП). Враховуючи розвиток німецької економіки, а також такі параметри, як ВВП і зовнішній борг Німеччини, можна зробити висновок про те, що безпечний рівень не перевищено.

Для порівняння варто зазначити, що у Нідерландів зовнішній борг становить 309 % від ВВП, в Ірландії 1060 %, Люксембургу — 3014 %.

Німецька економіка: основні характеристики

Головні характерні особливості німецької економіки:

 • значна роль держави в економічній сфері;
 • компроміс між розподілом капіталів та економічним зростанням (модель ринково-соціального господарства);
 • активна роль банків з їх вирішальним впливом на прийняття бізнес-рішень («Рейнський капіталізм») і наявність єдиної валюти – євро;
 • наявність «нових земель» на сході ФРН — території колишньої НДР, яка сильно поступалася у розвитку західним землям і де відбулася докорінна перебудова соціально-економічної структури та переорієнтації економічних зв’язків.

Землі Німеччини по ВВП сильно різняться між собою. Найбільший внесок у німецьку економіку роблять три федеральні землі – три кити: Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Баден-Вюртемберг.

Економіка Німеччини

Промисловість Німеччини

Німецька промисловість володіє рядом особливостей:

 • головний стрижень промисловості ФРН складають малі та середні фірми та компанії (99,6 % від загального числа всіх підприємств), на яких працює понад 79,2 % працівників країни;
 • провідні галузі — електротехнічна, автомобілебудівна, хімічна, харчова;
 • Німеччина — центр глобальної європейської логістики з кращою інфраструктурою в Європі: 250 портів, у тому числі другий порт з вантажних перевезень в Європі (Гамбург), 21 міжнародний аеропорт, четверта за розмірами система швидкісних залізниць;
 • збільшення конкурентоспроможності: висока продуктивність праці, стабільне зростання вартості праці — 1,6 % щорічно, визнані промислові стандарти, висококваліфікована робоча сила, система подвійного освіти, низький рівень безробіття;
 • лідируючі позиції в інноваційних технологіях та державна підтримка високотехнологічного виробництва, особливо в галузі енергозбереження;
 • скорочення, припинення, винесення за межі країни екологічно брудних виробничих процесів.

Підіб’ємо підсумки

Показники, які говорять про внутрішній валовий продукт Німеччині, дуже корисні для оцінки макроекономічних умов, які склалися в країні. Крім того, вони допомагають побічно судити про рівень добробуту німецьких громадян, що важливо при прийнятті рішення про імміграцію в цю країну.

Темпи зростання ВВП Німеччини, які фіксуються протягом останніх років, дозволяють зробити оптимістичні висновки про подальше успішне функціонування німецької моделі ринково-соціального господарювання.

Статті по темі