Меню Закрити

Як організована банківська система Німеччини

Німеччина є лідером серед країн ЄС за багатьма показниками, в тому числі за рівнем життя та розміром ВВП на душу населення. Сильні позиції цієї країни у багатьох секторах, в тому числі соціальному, медичному, освітньому, фінансовому. Банківська система Німеччини у 2024 році вважається однією з найбільш сильних і стабільних у світі. Рівень прострочених кредитів в цій країні не перевищує двовідсотковий поріг – менше тільки в США і Японії.

Банківська система Німеччини

Специфіка банківської системи Німеччини

Основною валютою в Німеччині є євро. Саме Німеччина стала одним з ініціаторів створення ЄС і сприяла запровадженню спільної валюти для всіх країн Єврозони. ФРН є лідером по зростанню економіки в Європі, чому значною мірою сприяє сильна банківська система країни.

За станом на кінець 2015 року в Німеччині налічувалося 36 005 банків (відділень і філій), з них:

 • 9 986 – комерційні;
 • 11 872 – ощадні каси, які тут називаються шпаркассе (sparkassen);
 • 11 847 – кредитні кооперативи (kreditgenossenschaften);
 • 1 557 – будівельні товариства або каси (bausparkassen);
 • 411 – земельні (landesbanken);
 • 65 – іпотечні (realkredit-institute);
 • 43 – зі спеціальними завданнями (banken mit sonderaufgaben);
 • 13 – великі кооперативні центральні банки (genossenschaftliche Zentralbanken);
 • 211 – інші.

Особливості банківської системи Німеччини полягають у наступному:

 • банківський сектор Німеччини розділений на три частини: приватний, державний, кооперативний;
 • наявність головного державного банку, роль якого виконує Німецький федеральний банк чи Бундесбанк, а також кількох держбанків зі спеціальними функціями, переважно ощадними та кредитними;
 • державні банки відіграють велику роль у банківському секторі країни;
 • жорстка нормативна регламентація діяльності кредитних і інших фінансових установ;
 • найсуворіші вимоги до звітності, обмеження прав власників компаній;
 • наявність єдиного органу нагляду за всіма видами фінансових послуг – BaFin;
 • об’єднання банків другого рівня в союзи та асоціації (наприклад, Союз ощадних кас Deutscher Sparkassen-und Giroverband e.V.)

Яка структура банківської системи Німеччини

Для банківської системи Німеччини, як і багатьох інших розвинених країн, характерна дворівнева структура. На верхньому рівні розташувався Бундесбанк – центральний банк Німеччини, головне завдання якого полягає у здійсненні грошово-кредитної політики держави, контроль над фінансовою системою, реалізації монетарної політики.

Банки в Німеччині

Однак після того, як в 1999 році в Єврозоні з’явилося євро, а банківська система Німеччини влилася у фінансову систему ЄС, великий вплив на фінансові установи країни почав здійснювати Європейський центральний банк.

Нижні рівні банківської системи Німеччини представлені ощадкасами, приватними та кооперативними банками та іншими фінансовими установами.

Приватні банки

Приватні банки представляють найбільший сегмент фінансового сектора Німеччини. Вони складають близько 40 % всіх німецьких фінансових установ. Приватними є не тільки невеликі регіональні фінансові установи, такі як Bankhaus Lampe (Frankfurt) або Berenberg Bank (Hamburg), але і великі централізовані банки:

 • Deutsche Bank (Дойче Банк);
 • Commerzbank (Комерцбанк);
 • Targobank (Таргобанк);
 • Postbank (Постбанк).

Ці банки відіграють важливу роль в економіці країни. Вони добре відомі далеко за межами Німеччини, оскільки їх філіали розташовані в багатьох країнах світу, займає далеко не останнє місце на фінансовому ринку цих держав.

Приватні банки в Німеччині

Крім того, до приватного сектору відносять банки, які оформляють іпотеки, будівельні каси, банки зі спеціальними функціями або завданнями, а також філії іноземних фінансових установ (наприклад, Barclays Bank (Гамбург)).

Державні банки

Крім приватних банків, у Німеччині досить багато державних фінансових установ. До них відносяться:

 • ощадкаси;
 • земельні банки.

Найбільш масова категорія державних банків в Німеччині – це ощадні каси. Вони надають свої послуги тільки в межах регіону, в якому розташовані.

Ощадкаси створюються на базі муніципалітетів, федеральних земель та округів. Їх головним завданням є підтримка місцевого бізнесу.

Вони пропонують підприємцям пільгове фінансування, залучаючи низькими процентними ставками, оскільки отримання прибутку в них відходить на другий план. Прикладом такої фінансової установи може послужити Ощадбанк у Мюнхені (Sparkasse München Hauptfiliale). Він входить в п’ятірку найбільших ощадних кас, має 89 підрозділів, а штат його працівників налічує близько 2 350 осіб.

Компанію центральному банку на регіональному рівні становлять банки федеральних земель. Їх усього сім:

 • BayernLB;
 • Norddeutsche Landesbank (Nord/LB);
 • HSH Nordbank;
 • Landesbank Baden-Württemberg (LBBW);
 • Landesbank Berlin (LBB);
 • Landesbank Hessen-Thuringen – Girozentrale (Helaba);

Їх головне завдання полягає в обслуговуванні ключових для держави клієнтів. Вони також є центральними банками для регіональних ощадних кас.

Свою діяльність земельні банки будують шляхом залучення капіталу з метою надання кредитів бізнесу. Крім того, такі банки, як WestLB і BayernLB, відіграють важливу роль на ринку цінних паперів та займаються залученням великих міжнародних кредитів.

Яскравий приклад фінансової установи зі спеціалізованими завданнями – банк KFW. Це великий державний банк, основними завданнями якого є розвиток різних секторів економіки, поліпшення соціального клімату, підтримка малого та середнього бізнесу. В структуру банку KFW входять такі профільні банки, як:

 • KfW Förderbank – спеціалізується на кредитуванні енергоефективних проектів у сфері житлового будівництва і захисту навколишнього середовища;
 • KfW Kommunalbank – займається інвестуванням в муніципальну інфраструктуру, громадський транспорт, а також освіта: надає студентам кредити на навчання;
 • KfW Mittelstandsbank – займається фінансуванням малого і середнього бізнесу;
 • KfW IPEX-Bank – найбільший підрозділ банківської групи. Працює на ринку фінансування німецького і європейського експорту, здійснює фінансування великих проектів, таких як будівництво мостів, портів, тунелів, залізниць і т. д.
 • KfW DEG (Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH) – інвестиційна корпорація, яка здійснює операції з цінними паперами, надає кредити приватним компаніям, а також інвестує гроші в проекти в країнах, що розвиваються.

Банк KfW в Німеччині

Ще один спеціалізований Сільськогосподарський рентний банк, як випливає з назви, надає підтримку сільськогосподарським підприємствам країни.

Кооперативні банки

Перші кооперативні банки стали з’являтися в Німеччині в середині XIX століття і спочатку виконували роль кас взаємодопомоги для торговців і ремісників. На сьогодні вони існують у двох формах:

 • зареєстрованого суспільства;
 • акціонерного товариства.

Кооперативні банки відрізняються від інших банківських установ тим, що їхні клієнти одночасно виступають і акціонерами з правом голосу. Свій капітал ці банки формують шляхом залучення вільних коштів вкладників.

Слід зазначити, що багато кооперативні банки успішно займаються торгівлею, капіталом на міжнародних ринках.

Найбільш відомими кооперативними банками є такі фінансові установи, як “Райффайзенбанк”, Volksbanken, DZ Bank. Для них характерна наявність великої кількості акціонерів. Ці фінансові установи мають розгалужену мережу філій по всій країні, включаючи навіть маленькі селища. Сфера впливу кооперативних банків поширюється переважно на роздрібний і корпоративний бізнес.

Інші різновиди банків

Крім згаданих вище фінансових установ у Німеччині також є інтернет-банки. Всі свої послуги вони надають віддалено, через інтернет. Такими фінансовими установами є ComDirect, банк DKB і N26.

Будівельні товариства або каси (bausparkassen) створюються з метою накопичення заощаджень клієнтів, які інвестуються в житлові активи шляхом надання іпотечних кредитів. Регулюється діяльність будівельних кас спеціальним законом Bankwesengesetz.

Іпотечні банки (realkredit-institute) спеціалізуються на кредитуванні будівництва великих об’єктів нерухомості, а також великого транспорту: пасажирських авіалайнерів і кораблів. Пасивну базу банки формують шляхом емісії боргових зобов’язань, які забезпечуються нерухомістю або державою.

DKB банк у Німеччині

А ось офшорні банки в Німеччині відсутні, оскільки в країні діє дуже жорстке законодавство щодо відмивання грошей і необхідно підтверджувати джерела доходів. Однак такі фінансові установи, як “Дойче Банк” і “Комерцбанк”, змогли адаптуватися, відкривши свої підрозділи в офшорних зонах, і тепер можуть надавати відповідні послуги.

Найбільші німецькі банки

Найбільші банки Німеччини широко відомі: це “Дойче Банк” і “Комерцбанк”. Обидва були створені на базі великих промислових груп з метою їх обслуговування.

“Дойче Банк” – провідний банк Німеччини, очолює найбільшу в країні фінансово-промислову групу, до складу якої входять великі підприємства – лідери енергетичної та хімічної галузей економіки, а також машинобудування. В його сферу впливу входить атомна енергетика, електроніка, гірничорудна промисловість і безліч інших, важливих для держави підприємств.

Клієнтами фінансової установи є понад 13 млн осіб у всьому світі. На території країни мережу “Дойче Банку” налічує близько 1 500 відділень, його дочірні підрозділи працюють в 76 країнах. Керівництво фінансової установи знаходиться у Франкфурті, інвестиційний підрозділ – у Лондоні. Офіційний сайт Дойче Банку – www.deutsche-bank.de.

DZ Bank AG – другий за величиною активів комерційний банк у Німеччині. Дослівно його назва перекладається як “Німецький центральний кооперативний банк”. Він є головним офісом для більш ніж 1 000 кооперативних банків. Його основні акціонери – Volksbanken і Raiffeisenbanken, які спільно володіють близько 80 % капіталу DZ Bank AG.

DZ Bank AG в Німеччині

Ця фінансова установа позиціонує себе як корпоративний та інвестиційний банк. Обслуговує близько 30 млн клієнтів. У 2016 році DZ Bank AG об’єднався з WGZ Bank – центральним банком кооперативних банків Рейнській області й Вестфалії. У Німеччині розташоване всього 4 відділення DZ Bank AG: у Берліні, Мюнхені, Ганновері та Штутгарті. Штаб-квартира фінансової установи знаходиться у Франкфурті.

KfW – третій за величиною активів банк в Німеччині. Частка уряду в його капіталі становить 80 %, ще 20 % належить федеральним землям. Основне джерело фінансування KfW – облігації, гарантовані федеральним урядом. Завдяки цьому вартість ресурсів для фінансової установи дуже низька, що дає можливість кредитувати бізнес на вигідних умовах. KfW через свої структури також надає фінансування компаніям і підприємствам з інших країн.

Commerzbank AG в Німеччині обслуговує великі промислові концерни та підприємства. У 2010 році фінансова група посилила свої позиції, поглинувши “Дрезден Банк”. Останній спеціалізувався на обслуговуванні промислової групи Круппа: “Металлгезельшафт-Дегусса” (лідер по виробництву благородних металів + атомний монополіст), “АЕГ-Телефункен” (друга за величиною електротехнічна компанія), концерну Грундига (радіотехніка, електроніка, військова продукція).

Філіальна мережа “Комерцбанку” складається з 80 філій і представництв у більш ніж 50 країнах, які обслуговують близько 8 млн клієнтів. “Комерцбанк” надає повний спектр фінансових послуг як для роздрібних, так і корпоративних клієнтів: вклади, кредити, інтернет-банкінг і т. д.

Unicredit Bank AG – п’ятий за обсягом активів і четвертий за кількістю співробітників банк в Німеччині. Фінансова установа більше відомий під іншим ім’ям – Hypovereinsbank (HVB). Свою назву він змінив у 2005 році, після того як його викупив італійський банк UniCredit Bank AG. Unicredit Bank AG є універсальним фінансовим закладом, який надає повний спектр послуг як роздрібного, так і корпоративного напрямку.

Unicredit Bank банк у Німеччині

Список найбільших німецьких банків:

Що потрібно для того, щоб відкрити рахунок в банку

Для жителів країн ЄС бажання відкрити розрахунковий рахунок не стане проблемою, а от іншим категоріям клієнтів необхідно мати:

Як правило, для того, щоб відкрити рахунок, необхідно особиста присутність клієнта. Однак деякі інтернет-банки – DKB Bank, Comdirect і N26 – здійснюють обслуговування віддалено. Тим не менш, щоб відкрити рахунок, потенційний клієнт повинен відправити в банк нотаріально завірені документи.

Поточний рахунок або GiroKonto можна використовувати для розрахунків, як усередині країни, так і за кордоном. Для доступу до рахунку клієнту видається платіжна картка.

Щоб мати можливість користуватися рахунком, необхідно за тиждень до його відкриття надати фінансову установу:

  • закордонний паспорт;
  • цивільний паспорт;
  • лист прописки (Meldebescheinigung);
  • ІПН в країні проживання;
  • підтвердження доходу. У цьому випадку банкір може зажадати надати три останніх сплачених рахунку або виписку з рахунку;
 • лист від роботодавця з зазначенням рівня заробітної плати та посади.

Деякі банки, такі, як “Шпарда банк” в Нюрнберзі або “Норисбанк” в Бонні, не вимагають інформацію про доходи при відкритті рахунку.

Вартість відкриття рахунку залежить від тарифів банку. Деякі фінансові установи пропонують GiroKonto безкоштовно.

Підтвердження кредитоспроможності з SCHUFA

SCHUFA – це провідне кредитне бюро Німеччини. У ньому міститься інформація про 66,4 млн осіб і 5,2 млн компаній. Кожен клієнт, який звертається за кредитом, відразу ж потрапляє в базу SCHUFA. На підставі отриманої інформації про позичальника кредитне бюро розраховує його платоспроможність і привласнює певне кількість балів – від 1 до 100. При цьому чим менше балів, тим нижче ймовірність схвалення кредиту.

Дані про погашені кредити, закритих кредитних картах зберігаються в базі SCHUFA протягом трьох років.

Висновок

Банківська система Німеччини є дворівневою: Бундесбанку, який грає роль центрального фінансової установи країни, підпорядковуються всі інші банківські структури. Другий рівень банківської системи характеризується різноманітністю фінансових установ. Умовно їх поділяють на три основні групи: приватні, державні та кооперативні.

Німецька банківська система в основному представлена ощадкасами, кредитними кооперативами та приватними банками. Ощадкаси підпорядковуються регіональним земельному банку і знаходяться практично в кожному населеному пункті. Багато в Німеччині й невеликих приватних банків, які нерідко мають офіс тільки в одному місті, навіть у такому невеликому, як Мітлах.

Найбільшими фінансовими установами Німеччини є “Дойче Банк”, “Німецький центральний кооперативний банк”, “Комерцбанк”.

Відкрити банківський рахунок в німецькому банку: Відео

Статті по темі