Меню Закрити

Економіка Німеччини сьогодні

Розвинена економіка країни – один з основних показників її успішності, рівня соціального розвитку та привабливості з точки зору населення. Поліпшення економічних показників безпосередньо корелює з підвищенням якості життя громадян, їх впорядкованістю та фінансовою незалежністю. Економіка Німеччини за своїм станом ось уже кілька років поспіль показує зростання основних макроекономічних показників, характеризуючи це держава як одна з найбільш успішних у світовій спільноті.

Валюта в Німеччині

Економічна система Німеччини в статистичних даних

По рівню економіки Німеччина входить у сімку найбільш розвинених країн у світі. Галузева структура економіки базується на сфері послуг (соціальна галузь) та промисловості (галузь матеріального виробництва), оскільки країна не володіє достатніми запасами корисних копалин. На послуги припадає близько 54 %, на виробництво – майже 46 %, агробізнес займає 0,1–1,5 % національної економіки.

За принципом організації економіка Німеччини соціально-ринкова, тобто передбачає свободу ринкових відносин нарівні з активною участю держави в соціальній сфері.

Втручання держави проявляється у підтримці починається бізнесу – видача кредитів, субсидії та інша допомога, а також розвитку важливих галузей господарства, рівномірному розподілі соціальних благ між шарами суспільства, забезпечення всім громадянам гідного рівня життя і згладжуванні соціальних протиріч. При цьому оподаткування досить висока і різноманітне.

Загальна характеристика економіки Німеччини більш наочно виражається в значеннях деяких показників та їх зміни за роками. Конкретні статистичні дані за попередні роки (згідно Зі світовим атласом даних) показано в таблиці.

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Територія, км² 348 900
Населення, млн 81,7 82,7 82,6
Розмір номінального ВВП, млрд USD 3777,0 3479,0 3651,0
Рівень інфляції, % 0,10 0,4 1,6
Безробіття, % 4,6 4,2 3,8

Щільність населення Німеччини становить 230 чол/км² і є однією з найбільших серед європейських країн. Характерним при цьому є розкиданість жителів по території країни: понад 90 % проживають у містах, решта – в невеликих населених пунктах з кількістю жителів менше ніж 2 тис. осіб.

Зміни ВВП Німеччини

Валовий внутрішній продукт або ВВП прийнятий головним макроекономічним параметром будь-якої країни. Він показує ринкову вартість усіх продуктів, включаючи й товари, і послуги, що виробляються в межах держави за рік.

За період з 2015 по 2017 роки рейтинг цього показника у Німеччині неухильно зростає, що говорить про збільшення продуктивності економіки країни. Причому внесок у зростання ВВП був внесений практично у всіх секторах економіки:

 • туризм;
 • послуги;
 • промисловість – автомобіле, авіа, судно та машинобудування, чорна металургія, хімія, оптика, фармацевтика, парфумерія та косметика.

Сільське господарство в Німеччині

Всупереч тому, що в Німеччині величезні території відведені під землеробство, зайнятість у сільському господарстві становить лише близько трьох відсотків працездатних громадян. Внесок у загальний ВВП також невеликий і становить 1-2%, що пояснюється високим ступенем індустріалізації економіки країни.

Однак це не заважає займати лідируюче (після Франції) місце у світовій економіці Німеччини з виробництва основних сільськогосподарських культур (жито, овес, ячмінь, пшениця, кукурудза, цукрові буряки, картопля) та тваринницької продукції. Крім того, країна на всі 100 % самозабезпечена яловичиною і молоком, і на 80 % – свининою.

Висока продуктивність забезпечується внаслідок використання інноваційних методів агротехніки та механізації процесів праці. Сприятливі кліматичні фактори та родючі ґрунти дозволяють фермерам без праці вирощувати багатий урожай, частина якого йде на задоволення потреб тваринництва, тобто на корм тваринам і птиці.

Сучасні тенденції розвитку промисловості

Промисловість Німеччини знаходиться на підйомі. При цьому поступово змінюються провідні галузі. Зокрема, зазначається, що знижуються темпи виробництва в галузі будівництва, металургії та легкій промисловості. Водночас, частка Німеччини у світовому виробництві автомобілів, електротехніки, транспорту, обладнання, обчислювальних приладів та іншої апаратури раніше утримується на високому рівні й становить 7 % від ВВП.

Затребувана хімічна промисловість Німеччини: всесвітньо відомі концерни Bayer, BASF, Linde донині входять в п’ятірку світових лідерів Forbes за комплексом показників (виторг, прибуток, капіталізація).

Інші подробиці читайте в статті «Промисловість Німеччини».

Життя в Німеччині

Поточне положення в енергетиці Німеччини

В силу свого географічного положення Німеччина не володіє важливими сировинними запасами, за винятком родовищ кам’яного і бурого вугілля в Рурському, Саарському та деяких інших басейнах. На сьогодні власні природні економічні ресурси забезпечують лише четверту частину електроенергії в країні. Тому уряд змушений вдаватися до пошуку та впровадження альтернативних джерел енергії:

 • імпорту нафти з інших країн (Алжир, Саудівська Аравія, Лівія, Росія) – забезпечується 1,6 % енергії;
 • імпорту природного газу, в основному з Росії, а також Норвегії та Голландії – 11,3 %;
 • атомній енергетиці – 16 %;
 • використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ): вода, сонце, вітер, біомаса, побутові відходи – 21,9%.

Сучасна економіка Німеччини орієнтована на зменшення використання атомної енергії й підвищення частки енергії з ВДЕ в цілях раціоналізації використання електроенергії та поліпшення екологічної обстановки.

У планах так званої енергетичної революції здійснити це на 100% до 2022 році.

Серйозність намірів показують дані Німецької федерації відновлюваної енергії за 2017 рік: 35 % у загальній виробленні електрики досягла частка чистих джерел (на 2 % більше, ніж у 2016 р.).

Зайнятість населення як показник стану економіки

Рівень безробіття в Німеччині як показник стану економіки на сьогодні має рекордно низькі значення. Якщо ще 10 років тому (2007 р.) частка економічно активного населення Німеччини, нездатного знайти роботу, становила 8,0 %, то у 2017 р. – всього 3,8 %. Найвище значення рівня безробіття після 30-х років ХХ століття – 12,6 % або 5 216 млн громадян – було зареєстровано у 2005 р.

В наступні роки кількість працюючого населення поступово збільшується і до теперішнього часу перевищує 44 млн (половина всього населення Німеччини).

Зменшення безробіття обумовлене поліпшенням кон’юнктури ринку праці та збільшенням попиту на робочу силу різних вікових груп – від молоді віком до 25 років до людей передпенсійного віку (55-60 років).

Зайнятість за основним галузям господарства розподіляється між сферою послуг і виробничим сектором. Це у свою чергу сприятливо позначається на бізнесі внаслідок поліпшення ділової довіри до німецьких підприємців.

Стан зовнішньої економіки Німеччини

Експорт та імпорт – основні напрямки зовнішньоекономічного взаємодії ФРН з іншими країнами світу. За рахунок високої якості, всебічно розвиненого сервісу, своєчасності поставок вироблена в Німеччині продукція цінується у багатьох економічно розвинених державах. На даний момент зовнішні економічні зв’язки Німеччини найкраще розвинені з:

 • США,
 • Францією,
 • Великобританією,
 • Нідерландами,
 • Китаєм.

В останні роки Сполучені Штати випередили Францію, яка до 2015 року була головним торговим партнером ФРН. В Америці вигідно купувати німецькі транспортні засоби через ослаблення курсу євро до долара. Крім того, впливає і загальний підйом американської економіки, що веде до зростання приватного споживання. Інший напрямок – закупівля німецького обладнання для модернізації американських заводів.

Взагалі в структурі експорту переважають:

 • автомобілі – 11,4 %;
 • продукція машинобудування (техніка, запчастини, будівельне обладнання) – 6,8 %;
 • хімія (переважає продаж медикаментів) – 5,68 %;
 • продукція авіаційної та космічної промисловості – 2,6 %;
 • товари повсякденного попиту (косметика, парфумерія та інші) – близько 2,0 %.

Що стосується імпорту товарів, топ-позицій займають:

 • автомобілі – 5,0 %;
 • автозапчастини – 3,6 %;
 • нафта – 2,7 %;
 • медикаменти – 2,5 %.

Головні торгові партнери Німеччини по імпорту:

 • Нідерланди,
 • Франція,
 • Бельгія,
 • Китай,
 • Італія.

Крім вищесказаного, Німеччина приваблива для інших країн з точки зору інвестування та туризму. Найпопулярніші напрямки – Берлін, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майні. Причому діяльність ФРН спрямована як на капіталовкладення та співпраця з економічно розвиненими західноєвропейськими країнами та США, так і на інвестування країн, що розвиваються.

Зростання економіки

Ще однією неодмінною частиною зовнішньоекономічних відносин є вільні економічні зони Німеччини, які мають пільговими митними режимами. Їх в країні налічується 5. Важливість ВЕЗ полягає у можливості обміну інформацією і технологіями, активізації міжнародного товарообігу, поглиблення взаємодії між державами.

Нагальні проблеми та прогноз розвитку економіки Німеччини

За останні кілька років економіка Німеччини неухильно зростає. Скорочується безробіття, зростає вартість валового внутрішнього продукту, підвищується попит на експортні товари німецьких виробників: такі основні тенденції розвитку економіки ФРН на сьогодні.

Особливістю сучасної економіки Німеччини є її залежність від експорту товарів, особливо що стосується поставки товарів на ринки країн – Китаю, РФ, Сирії, Бразилії. З одного боку, це дозволило економіці ФРН ефективно розвиватися в умовах світової економічної кризи, з іншого – може стати причиною спаду її надалі.

З-за фінансових проблем держави, що розвиваються не в змозі купувати німецьку продукцію в такому ж обсязі, як раніше. Сумарно це негативно позначається на економіці Німеччини.

Нинішні проблеми економіки Німеччини пов’язані також з політикою:

 • Нерівномірний соціально-економічний розвиток окремих районів Німеччини: територія колишньої НДР значно відстає від заходу країни. На вирішення цієї проблеми уряд змушений щорічно витрачати близько ста мільярдів доларів.
 • Можливий вихід Великобританії – однієї з основних експортерів ФРН, з Євросоюзу може призвести до втрат у ВВП.
 • Переважання доходів над видатками (профіцит) останнім часом приводить до зниження споживчих витрат всередині країни та очевидного дисбалансу в економіці Німеччини.
 • Різко збільшилася чисельність мігрантів з Африки та деяких країн Сходу призводить до вимивання коштів з країни.

Висновки

В цілому Німеччина має ефективну і стабільну економіку, орієнтовану на свободу ринкових відносин і посилене регулювання соціальних питань. За основними макроекономічними показниками (ВВП, рівень інфляції та безробіття) прогнозується подальше економічне зростання країни, який, проте, буде залежати від економіки країн, держав як основних експортерів Німеччини.

Економічне диво в Німеччині – правда і легенди: Відео

Статті по темі