Меню Закрити

Як отримати статус біженця в Іспанії

Після Другої світової війни масове поширення набуло таке явище, як біженство. Країни-члени ООН взяли на себе зобов’язання надавати гуманітарний притулок всім, хто з тих чи інших причин піддається небезпеки гонінь і не може розраховувати на захист з боку своєї батьківщини. Іспанія також входить в число країн, що надають таким особам необхідний захист. Однак отримання статусу біженця в Іспанії у 2023 році не тільки гарантує захист, але і дає офіційний дозвіл на проживання, право на роботу, необхідну соціальну допомогу та спрощений порядок отримання громадянства.

Статус біженця в іспанії

Що таке «статус біженця» в Іспанії

Біженцями заведено називати осіб, які були змушені покинути країну постійного проживання чинності побоювань стати жертвами переслідувань. Біженці змушені шукати притулку за кордоном, тому, що не можуть або не хочуть з-за цих побоювань отримувати захист від власної держави, так само як і не можуть туди повернутися.

Розуміючи гуманітарний і соціальний характер проблем таких осіб, Організація Об’єднаних Націй прийняла Конвенцію про статус біженців від 28.07.1951 року, що визнає біженство як міжнародну проблему.

Іспанія, будучи членом ООН, виступає одним з согласантов Конвенції, тому зобов’язана надати міжнародний захист і відповідний статус біженця будь-якій особі, яка потребує такого захисту і відповідає формальним вимогам для його надання.

Всупереч існуванню Конвенції, порядок і умови надання гуманітарного статусу регламентуються внутрішніми іспанським законодавством, зокрема, законом №12/2009 від 30.10.2009, що регулює право притулку і міжнародний захист (reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria), а також Королівським указом №203/1995 від 10.02.1995, що визначає конкретний порядок надання міжнародного захисту.

Отримання статусу біженця в Іспанії

Згідно зі ст. 5 закону №12/2009, статус біженця в Іспанії й надане на його основі притулок, в тому числі політичний притулок, передбачає гарантію неповернення і не вислання з країни особі, яка визнана такою. Простіше кажучи, такий статус гарантує біженцю, що його не відправлять назад в країну громадянської належності, але лише в тому випадку, якщо загроза його життю і здоров’ю буде визнана обґрунтованою.

Тобто статус біженця (estado de refugiado) як такої є актом визнання з боку Іспанії існування загрози для конкретної особи та її нездоланності шляхом звернення за захистом на батьківщині.

Паралельно, згідно зі ст. 36 закону №12/2009, біженець отримує не тільки міжнародний захист, але і ряд цивільних прав, що забезпечують його соціалізацію та інтеграцію в іспанське суспільство, в тому числі:

 • дозвіл на проживання та дозвіл на постійне працевлаштування;
 • доступ до державної служби зайнятості, отримання гідної роботи;
 • право оформити посвідчення особи біженця і додаткові проїзні документи;
 • доступ до державної системи охорони здоров’я, освіти, соціальної допомоги та послуг;
 • доступ на тих же умовах, що і громадяни Іспанії, до системи професійної підготовки, стажування, визнання професійних дипломів, отриманих за кордоном;
 • свободу пересування, у тому числі й з території ЄС;
 • вільний доступ до інтеграційних програм для біженців, індивідуальними програмами соціалізації, добровільної зворотної допомоги, програм підтримки й т. д.

Слід мати на увазі, що, згідно зі ст. 4 закону №12/2009, паралельно зі статусом біженця в Іспанії діє право на допоміжний захист. Вона надається всім, хто не може претендувати на отримання статусу біженця та притулку, але кого в разі повернення на батьківщину можуть очікувати серйозні наслідки, виражені в загрозі життю та здоров’ю.

Підстави для надання статусу біженця

Загальні причини, за якими біженцям може бути наданий іноземний захист, визначені ст. 1 Конвенції про статус біженців від 28.07.1951, а їх конкретизація передбачена вже іспанським внутрішнім законодавством, зокрема, ст. ст. 3, 6, 7 закону №12/2009.

Як вже згадувалось, основною причиною надання статусу біженця є загроза переслідувань. Причому переслідування повинні бути досить серйозними за своїм характером і виражатися в сукупності порушень основних прав, у тому числі прав людини. Що мається на увазі під такими переслідуваннями і який вони повинні мати характер, допоможе зрозуміти ця таблиця:

Форми переслідування Характер переслідування Оцінка причин переслідування
фізичний, психічний або сексуальне насильство;
прийняття законодавчих або адміністративних актів дискримінаційного характеру;
дискримінаційні судові акти або дискримінаційні дії поліцейських
неспівмірні або дискримінаційні міри покарання;
відмова в наданні судового захисту, що приводить до застосування невідповідних покарань;
судове переслідування і покарання за відмову в участі у військовому конфлікті, яке потягне за собою злочину
Переслідування за ознакою раси Поняття раси включає колір шкіри, походження чи належність до певної етнічної групи
Релігійні переслідування Включаючи переслідування за теистичні або атеїстичні переконання, приватна або публічна участь в культах, особисте або общинна поведінка релігійного характеру, будь-які інші утиски та посягання, виражені в діях по релігійного переслідування
Переслідування за ознакою національності Включаючи не тільки володіння або неволодіння конкретним громадянством, але й приналежність до конкретної культурної групи з етнічної або лінгвістичною ідентичністю, географічне походження народностей та їх зв’язок з громадянами іншої держави
Переслідування за політичні переконання Включаючи думки, ідеї та переконання політичного характеру, а також політичні методи, незалежно від того, чи діяв біженець відповідно до цих думок, ідей та переконань
Переслідування за приналежність до конкретної соціальної групи Йдеться про групи, що мають конкретну вроджену характеристику, яка не може бути змінена, або конкретні переконання, які є основоположними для неї
Гендерні переслідування або переслідування за ознакою сексуальної орієнтації Мова йде про переслідування за статевою ознакою, переслідування представників ЛГБТ-спільноти чи інших спільнот, грунтують свою ідеологію на поглядах, відмінних від гетеросексуальності або моногамії

Будь-яка людина, стосовно якого будуть встановлені та доведені перераховані факти та обставини, може претендувати на міжнародну захист і ВНП в Іспанії.

ВНП в Іспанії

Однак навіть при наявності і доведеності фактів, згідно зі ст. ст. 8, 9 закону №12/2009, не зможуть отримати позитивну відповідь на своє прохання про надання статусу біженця особи, які:

 • вчинили військові злочини проти миру і людства в тій формі, в якій вони визначені міжнародним законодавством;
 • вчинили будь-які інші злочини, визнані іспанським кримінальним законодавством як злочини проти життя, свободи, сексуального рівності, недоторканності особистості, чи вони були виражені в насильницьких діях, погрози та залякування людей, а також в участі в організованій злочинності;
 • викриті у діях, що суперечать основним принципам ООН;
 • з обґрунтованих причин створюють загрозу безпеки королівства;
 • становлять загрозу для суспільства та притягуються до відповідальності за серйозні злочини.

Алгоритм отримання статусу біженця

Процедура отримання притулку містить чимало нюансів і полягає в індивідуальному розгляді фактів і обставин, наявність яких обґрунтовує запит особи і його потреба в міжнародному захисті. Заявнику доведеться довести, що його звернення – це не банальна спроба легально влаштуватися в одній із країн ЄС, а прохання про допомогу, отримати яку на території своєї країни не представляється можливим.

Враховуючи це, алгоритм отримання статусу біженця включає в себе наступні кроки:

 1. Збір доказів, що обґрунтовують і підтверджують факти переслідувань щодо заявника, а також факти бездіяльності з боку правоохоронних і судових органів (документи, фото – і відеодокази, довідки, виписки з судових рішень, друкованих засобів масової інформації).
 2. В’їзд в Іспанію і подача в одне з компетентних відомств клопотання про надання статусу біженця (або подання такого клопотання за межами Іспанії, в країні місцеперебування, якщо особа не є громадянином цієї країни). Важливо, щоб Іспанія була першою країною, через яку заявник потрапив в ЄС, в іншому випадку, згідно з дублінським регламентом № 604/2013, розгляд питання про надання міжнародного захисту повинна здійснювати та країна, через яку прохач притулку потрапив в ЄС.
 3. Проходження індивідуальної співбесіди в Управлінні у справах біженців та надання притулку (Oficina de Asilo y Refugio, ВЕСЛО), в ході якого заявнику задаються питання щодо його особистості, шляху прямування і самої поїздки, причин та обставин переслідування на батьківщині, проводиться попередня перевірка озвучених обставин і поданих доказів. При необхідності заявнику може бути наданий безкоштовний адвокат і перекладач. Вся процедура проходить конфіденційно, дані про запит та надання статусу не будуть повідомлятися нікому, крім Верховного комісара ООН у справах біженців.
 4. За результатами співбесіди заявникові видається документ (Diligencia de Entrevista), що підтверджує проходження співбесіди в ВЕСЛО і дає право залишатися в Іспанії до моменту прийняття клопотання до розгляду.
 5. Далі заявник поміщається в Центр тимчасового перебування іммігрантів (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)), де знаходиться до того моменту, поки не буде прийнято якесь рішення. Заявник не може самостійно вибрати місце проживання – воно вибирається чиновниками виходячи з того, де в Іспанії менше біженців і в яких центрах є вільні місця. На сьогодні такі центри діють в Сеуті та Мелилье. Ці центри пристосовані для побутового обслуговування мігрантів, надання їм медичної, психологічної та іншої допомоги.
 6. Після цього заявник може бути переведений у Центр приймання біженців (Centros de Acogida a Refugiados (CAR)), де буде перебувати до моменту, поки не зможе самостійно забезпечувати свої потреби та оплачувати оренду житла. Перебуваючи там, він отримає підсумкове рішення, яке приймає міністр внутрішніх справ за поданням Міжвідомчої комісії з притулку і притулку.

На деяких моментах зазначеного порядку слід зупинитися докладніше.

Куди звертатися з клопотанням

Аеропорти Іспанії

Закон передбачає кілька місць, куди прохач притулку може звернутися з відповідним клопотанням. Відповідно до ст. 4 Положення, затвердженого Королівським указом № 203/1995, подати прохання про надання статусу біженця можна:

 • у прикордонних пунктах в’їзду на територію Іспанії. Мова йде про аеропорти, через які заявник може прибути на територію королівства. У кожному з них має бути представництво Управління у справах біженців (Oficina de Asilo y Refugio, ВЕСЛО);
 • через іноземні представництва і консульства Іспанії. Однак це можна зробити лише в тому випадку, якщо заявник знаходиться на території третьої країни, яка не є країною його громадянської належності та країною ЄС;
 • перебуваючи на території Іспанії, безпосередньо в Управління у справах біженців ВЕСЛО. Згідно ст. 7 Положення, при знаходженні на території королівства така заявка може бути подана протягом місяця, крім тих випадків, коли іноземець перебуває в Іспанії на легальних підставах – у цьому випадку заявка може бути подана до закінчення терміну дії його візи чи іншого легального підстави;
 • у провінційні поліцейські комісаріати або районні поліцейські ділянки. Заявка подається за тими ж правилами й в ті ж терміни, що і в ВЕСЛО.

Як оформити клопотання і які документи необхідно надати

Основний документ, який подається прохач притулку, це клопотання. Воно не може бути подано у вільній формі та повинна строго відповідати встановленим зразком. Отримати його можна в будь-якому з вищевказаних органів, які воно подається, або ж завантажити на нашому порталі.

Заява повинна бути оформлена виключно іспанською мовою, і якщо біженець не в змозі зробити це самостійно, заповнення здійснюється працівниками ВЕСЛО. Здебільшого заява містить особисту інформацію про заявника, а також про обставини, що змушують його просити притулку.

Разом з клопотанням заявнику необхідно надати ксерокопію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Крім того, можна подати й інші особисті документи, наприклад, свідоцтво про народження, атестат, диплом про вищу або середню спеціальну освіту, водійське посвідчення, документи про реєстрацію. Якщо заявник не надав будь-яких особистих паперів, він зобов’язаний обґрунтувати причини їх відсутності.

Крім того, слід надати документи, що обгрунтовують прохання про притулок і підтверджують факти переслідування на батьківщині. Як вже згадувалося вище, це можуть бути документи з суду або правоохоронних органів, листи з погрозами, матеріали кримінальних справ, виписки з ЗМІ. Апостилювання в даному випадку не є обов’язковим.

Причини, з яких заява залишається без розгляду

Рішення про прийняття заяви до розгляду приймається протягом 1 місяця з моменту подачі заяви. Однак, відповідно до ст. 20 закону №12/2009, міністр внутрішніх справ може відмовити в прийнятті заяви до розгляду за поданням ВЕСЛО з причини:

 • відсутності компетенції Іспанії для його розгляду, тобто коли застосуванню підлягає Дублінський регламент, згідно з яким обов’язки з розгляду заявки лежать на першій країні, через яку біженець в’їхав в ЄС. У резолюції з цього приводу зазначається країна, в яку повинен був звернутися біженець;
 • отримання статусу біженця в третій країні, в якій іноземець не піддається переслідуванням, за умови обґрунтованості та розумності відправлення іноземця в цю країну;
 • подання аналогічної заяви, за яким заявнику вже було відмовлено в гуманітарному статус, або подання заяви з іншими персональними даними за умови, що не представлено ніяких нових обставин, що мають значення та обгрунтовують прохання;
 • наявності у заявника громадянства однієї з країн ЄС.

Як отримати тимчасове посвідчення особи

Згідно зі ст. 4 закону № 4/2000 про права, свободи та соціальної інтеграції іноземців (Sobre права і y libertades de los extranjeros en España y su integración social), для іноземців в Іспанії передбачено спеціальне посвідчення особи (Tarjeta de identidad de extranjero, TIE). Його мають отримати всі, хто в’їхав в країну на термін, що перевищує 6 місяців.

Ідентифікаційна карта акредитує іноземця на території Іспанії і є особистим непередаваним документом, запросити який необхідно протягом першого місяця перебування на території королівства. Це передбачено і в разі отримання статусу біженця.

Тимчасове посвідчення особистості в Іспанії

Даний документ має законну силу протягом всього строку дії юридичного статусу біженця, на підставі якого він видається. Отримати його можна в Управлінні у справах іноземців (Oficina de Extranjeros) або в поліцейському комісаріаті за місцем перебування.

Для отримання TIE заявнику необхідно подати запит встановленого зразка, разом з яким подається:

 • копія паспорта;
 • три фото;
 • резолюція про прийняття заяви про надання статусу біженця;
 • доказ сплати державного мита.

Можливі причини відмови у наданні статусу гуманітарного

Не можна виключати того, що за результатами розгляду заявки іноземець отримає відмову у наданні притулку. Причиною відмови може бути:

 • відсутність причин для визнання біженцем;
 • внесення в заяву помилкових, неправдоподібних і неактуальних даних, які не дають підстав для надання гуманітарного статусу і не підтверджують наявності загроз переслідування на батьківщині;
 • надання підроблених, підроблених документів або неподання документів, що підтверджують факт переслідувань;
 • факт загрози з боку заявника громадської безпеки Іспанії та її суверенітету;
 • наявність доказів вчинення військових злочинів або злочинів неполітичного характеру, вчинених на батьківщині, до подання запиту на надання гуманітарного статусу і т.д.

Отримавши відмову в притулок, заявник має право оскаржити його, подавши апеляцію до Адміністративної палати Національного суду (Audiencia Nacional). Це призупинить дію відмови та дозволить перебувати на території Іспанії до тих пір, поки скарга не буде розглянута по суті. Якщо при її розгляді були допущені процесуальні порушення, оскаржити рішення Національного суду у Верховному суді (Tribunal Superior de Justicia). Для цього в будь-якому разі слід скористатися послугами міграційних адвокатів.

Як проходить інтеграція біженців

Іспанське уряд розробив програму соціальної допомоги для біженців, які не мають економічних ресурсів. Вона орієнтована на покриття основних потреб біженців, зокрема, в житло, зміст та психологічної підтримки. Як правило, програма діє протягом півроку після подання заяви про надання притулку, тобто поки розглядається заява.

Заявникам надається право перебувати в Центрі приймання біженців (Centros de Acogida a Refugiados (CAR)), де вони можуть отримати не тільки кров, але і необхідний зміст, психосоціальну допомогу та інші соціальні послуги, спрямовані на інтеграцію осіб, які не мають коштів, в іспанське суспільство.

Основними умовами утримання в таких центрах є:

 • відсутність роботи і засобів до існування;
 • відсутність інфекційних захворювань, фізичних і розумових недоліків.

Постояльці можуть розраховувати на повний комплекс інтеграційних послуг починаючи з надання житла та побутового обслуговування і закінчуючи допомогою у професійній підготовці та працевлаштуванні.

Якщо за результатами розгляду заявки іноземець отримає відмову в наданні притулку, йому надається 15 днів на те, щоб покинути Центр приймання.

Соціальна допомога для біженців

Ще під час перебування в Centros de Acogida a Refugiados всім біженцям надаються кошти на кишенькові витрати у розмірі 50 € на місяць. Після того як період перебування в Центрі приймання закінчується, починається інтеграційний етап, протягом якого біженці можуть отримувати щомісячну субсидію для оренди житла, а також соціальна допомога для змісту.

Посібники для біженців в Іспанії виплачуються в наступному розмірі:

 • 500-700 € на оренду житла;
 • 300-500 € соціальної допомоги залежно від кількості членів сім’ї.

Зазвичай сім’я з трьох чоловік отримує соціальну допомогу в розмірі близько 1 тис. євро. Плюс вони продовжують отримувати необхідну їм психологічну, юридичну та медичну допомогу. Інтеграційний етап також триває півроку.

Часті питання

Серед питань, які найбільш часто задають читачі, можна виділити наступні.

Можна в’їхати в Іспанію біженцю без візи?

Обов’язковою умовою в’їзду в Іспанію є наявність в’їзної візи чи іншого документа, що дозволяє в’їзд в країну. Однак, згідно з п. 3 ст. 25 закону №4/2000, дане правило не поширюється на шукачів притулку, які в’їжджають до Іспанії. Тобто теоретично попросити притулок без візи дійсно можна, однак без неї дістатися до Іспанії, та ще й так, щоб вона була першою країною ЄС, до якої в’їжджає заявник, – велике питання.

Як довго розглядають питання про надання притулку?

Згідно зі ст. 24 Положення, затвердженого Королівським указом № 203/1995, максимальний термін розгляду заявки становить 6 місяців, однак на практиці він може бути збільшений.

Дають ПМП біженцю в Іспанії?

Статус біженця не є підставою для отримання дозволу на постійне проживання. Тим не менш, згідно ст. 36 закону № 12/2009, надання статусу біженця дає дозвіл на тимчасове проживання. Якщо на підставі цього дозволу біженець проживе в Іспанії 5 років, згідно зі ст. 22 Código Civil, він може претендувати на отримання іспанського громадянства.

Висновок

Враховуючи все сказане вище, відзначимо основні переваги отримання притулку в Іспанії. Серед плюсів можна виділити такі моменти:

 • державна захист і не висилання з країни;
 • надання права на соціальну інтеграцію та фінансову допомогу;
 • дозвіл на тимчасове проживання і працевлаштування;
 • скорочені строки отримання іспанського громадянства.

Водночас є і мінуси, серед яких:

 • необхідність тривалого проживання в центрах приймання;
 • велика кількість відмов за клопотаннями;
 • необхідність подання серйозної доказової бази щодо переслідувань;
 • неможливість повернення на батьківщину;
 • необхідність в’їзду в Іспанію в першу країну ЄС;
 • відсутність права вибору регіону для проживання.

Як отримати політичний притулок. Особистий досвід: Відео

Статті по темі