Меню Закрити

Гіюр: що це та як його пройти

Корінні євреї – не єдині, хто претендують на репатріацію в Ізраїль. Виявляється, чинне нині ізраїльське законодавство дає право на повернення у тому числі й тим, хто пройшов гіюр. Вважається, що за результатами його проходження іновірець долучається до єврейського народу. При цьому далеко не кожен такий обряд визнається дійсним. Що таке гіюр, в чому його сутність, як він проходить, за якими канонами та хто має право його проходити?

Гіюр

Що таке гіюр в іудаїзмі

Гіюр – це ритуальний обряд прийняття неєвреєм іудаїзму. Першими прикладами його проведення вважається гіюр Їтра, тестя Мойсея (Моше). Перший же формальний відповідь на питання, що таке гіюр у євреїв, давався в Талмуді та більш пізніх іудейських кодексах.

За результатами проходження обряду кандидат в юдеї переймає на себе тягар дотримання усіх 613 заповідей Тори перед спеціально скликається рабинським судом – Бейт діном.

Функція рабинського суду полягає у визначенні ступеня готовності особи стати юдеєм та чистоти його намірів. Після схвалення кандидатури, рабинський суд проводить три обов’язкових ритуалу: брит, твілу і наречення єврейським ім’ям, про які ми розповімо пізніше.

Вважається, що прийняття іудаїзму неєвреєм робить така особа повноцінним членом єврейської громади. Тобто в сучасному розумінні відверто релігійне таїнство більше використовується як процедура громадської та національної адаптації.

Основний мотив проходження гіюру – пошук свого місця у суспільстві, і лише потім – прагнення дотримуватися релігійні заповіти. У зв’язку з цим різні течії іудаїзму по-різному сприймають гіюри інших течій. Наприклад, гіюр у реформістів вважається ортодоксальними іудеями недійсним за недотримання деяких канонів.

Хто такі гери

Гер – це людина, який пройшов обряд гіюру, тобто не є корінним євреєм, але став іудеєм в результаті релігійного ритуалу. При цьому гером вважається тільки той чоловік, який пройшов справжній, дійсний гіюр. Особи, які пройшли сумнівний обряд, якщо і вважають себе повноцінними євреями, все одно ставлять під загрозу свій статус в єврейському суспільстві.

Навіть якщо гер, минулий неправильний обряд, чесно дотримується всіх заповідей і став на шлях духовного пробудження, він все одно не стає галахічним євреєм. Згодом пройдений ними гіюр, якщо він пройдений не за канонами Тори, може бути визнаний недійсним, що негативно позначається на долях як самих лжегерів, так і їх нащадків в єврейському співтоваристві.

Праведні гери – люди вищих духовних якостей. Враховуючи прагнення наблизитися до настанов Тори та єврейських традицій, статус гера виникає у людини ще до того, як він фактично пройшов обряд гіюру і став євреєм. Тобто якості гера виникають у суб’єкта ще до прийняття іудаїзму.

Прагнення до істини та віри змушують людину повністю змінити його спосіб життя. Згідно з Талмудом, гери подібні немовлятам: в результаті звернення в іудаїзм вони більше не пов’язані з їх минулим, гіюр спокутує всі їхні гріхи перед Всевишнім. Але тільки в тому випадку, якщо гіюр пройдений за праведним мотивами: ті, хто прийняли єврейство нещиро, прирікають своїх нащадків на нещастя.

Позиція Тори про гіюр

Тора визнає винятковості єврейського народу. Вважається, що євреї виконують особливе завдання – служать провідником провидіння і присутності, виголошують славу Всевишньому і хвалять ім’я Його. Тора визнає, що і неєвреї (гоі) створені за образом божим. Євреї шанують завдання гоїв у світі, але і гої повинні поважати унікальність і особливе призначення народу Ісраеля. Вважається, що бог наділив євреїв особливими якостями та властивостями – правом навчати людство вірі, демонструючи іншим народам монотеїзм.

Вплив Ізраїлю ефективно, коли він виділяє себе з-поміж інших народів, не асимілюючись і не змінюючи своїм якостям. Цей принцип ще з біблійних часів реалізується на прикладі Авраама, який звертався до всіх народів, але при цьому зберігав дистанцію і забороняв своєму потомству укладати шлюби з представниками іншого народу. Навпаки, він благословляв всі роди землі, прищеплюючи інші народи до древа єврейства через гіюр. Відтоді визнається тільки ортодоксальний гіюр для жінок і чоловіків, інші течії вважаються негалахічними.

Вчення Авраама поширювалися також і через інших персонажів – Ішмаеля та Есава, які з’єднувалися з іншими народами та в результаті проповідей створили іудаїзм і християнство відповідно. Створені на основі Танахи, вони є способом донесення божих заповідей до неєвреїв.

Умови прийняття іудаїзму

Прийняття іудаїзму означає виконання двох головних умов злиття з єврейським народом та обтяження себе зобов’язанням дотримуватися заповідей Тори. З точки зору логіки ці процеси мають ознаки самостійності. Але насправді вони взаємопов’язані: людина не зможе пізнати Тору і прийняти її заповіді до тих пір, поки не вступить в єврейську громаду.

Аналогічним чином не вважається повноцінним євреєм той юдей, який віддалився від своєї громади: Тора не була дана євреїв до моменту, поки вони не продемонстрували Всевишньому єдності згуртування.

Євреї вважають, що Ізраїль і Тора знаходяться в глибокому зв’язку, тільки євреї є носіями слова божого, і тому тільки єврейська громада є тим каналом, через який передається вчення. Тобто членство в єврейській громаді є передумовою для проходження гіюру, інакше неєврей не може бути допущений до обряду.

Умови прийняття іудаїзму

Друге ж умова – тягар (ярмо) заповідей, діє як до, так і після гіюру. На момент проходження обряду факт дотримання заповідей повинен бути підтверджений рекомендаціями від представників громади та відповідального рабина.

Подача прохання про гіюр

Перед тим як жінці прийняти гіюр в Україні, так і чоловікові, необхідно постати перед рабинським судом і висловити щире бажання прийняти зобов’язання дотримання божих заповідей і розділити долю єврейського народу. При подачі прохання кандидат проходить співбесіду з уповноваженим рабином і – при необхідності – іспит на знання Тори. Якщо його прохання приймають, він починає готуватися до гіюру.

Під час подачі прохання кандидат повинен представити рекомендації від підтримуючого його рабина та друзів єврейської громади, де буде викладено їх думку про дотримання кандидатом Тори та благочестя його намірів.

При необхідності проводиться друга зустріч, на якій кандидат демонструє набуті знання і допускається до рабинського суду. Суд з трьох праведних рабинів з’ясовує обставини його життя і проводить строгий іспит, за результатами якого визначається, чи можна провести гіюр. Рішення оголошується відразу після проведення суду.

Оцінка кандидатів для гіюру

Головне завдання рабинського суду – оцінити істинність і щирість намірів кандидата в гери, ступінь прояву його бажання виконувати заповіді, можливість їх дотримуватися та інші важливі фактори. Якщо рабин хоча б на дещицю засумнівається у щирості намірів кандидата, його прохання не приймається.

Навіть якщо гіюр здійснений, але пройшов його гер зовсім не збирається дотримуватися заповідей, обряд вважається недійсним. Якщо гіюр проведено, але на момент його проведення справжні наміри гера невідомі рабинам, гіюр вважається сумнівним і за певних обставин може також бути визнаний недійсним. Якщо згодом гер дотримується заповідей, сумнівний обряд визнається дійсним.

Оскільки євреям заборонено укладати шлюби з неєвреями, багато кандидатів обґрунтовують своє бажання прийняти іудаїзм прагненням укласти шлюб. Деякі рабини дозволяють проводити такі гіюри, але в більшості випадків ймовірність того, що такий гер буде дотримуватися заповідей, досить низька, тим більше, що чоловік, який вже вибрав собі в дружини неєврея, вже продемонстрував ставлення до іудейським цінностей.

Крім них, невідповідними кандидатами також визнаються:

  • розумово неповноцінні, оскільки вони не несуть відповідальності за свою поведінку;
  • глухонімі – ті, хто не можуть чути та говорити, не можуть пройти гіюр;
  • люди, які живуть в місці, де не зможуть дотримуватися заповіді;
  • чоловіки-амалекітяни, деякі італійці.

Недійсність гіюру

Основна причина для визнання недійсності – це нещирість намірів дотримувати єврейські заповіді з боку тих, хто вирішив пройти обряд гіюру. При цьому кандидат у гери повинен хотіти дотримуватися всі без винятку заповіді. Але одного тільки бажання їх дотримуватися мало – важливо розуміти божественний джерело їх утворення та їх зв’язок з гіюром.

Проголошення однією лише декларації про наміри дотримуватися заповіді мало, важлива умова її дійсності – схвалення кандидатури з боку рабинського суду, а саме по собі проголошення безглуздо. Помилкове або неповне прийняття зобов’язань Тори також безглуздо і визнається недійсним.

Аналогічним чином визнаються недійсними консервативний і реформістський гіюр. Ці юдейські течії не визнають божественне виникнення заповідей і самого обряду, бо їхні ідеї не визнаються ортодоксальними євреями. Їх помилка в тому, що прийняті на себе заповіді – лише правило поведінки в суспільстві, яке може бути змінено в результаті змін, що відбулися в цьому суспільстві протягом певних проміжків часу.

Наприклад, прогресивний юдаїзм вважає, що іудейські канони повинні трансформуватися в сучасних умовах, і це з погляду ортодоксів оману. Така позиція знайшла відбиток і в проведених ними обрядах.

Наприклад, ритуал реформістів обмежується тільки голену. Консервативні суди та вимагає проходження твіли. У контексті питання репатріації на Землю обітовану гостро постає питання, якою гіюр визнається в Ізраїлі.

Державним рабинатом Ізраїлю визнаються тільки ортодоксальні обряди. Однак є маса рішень Багацу, в яких євреями визнаються особи, які пройшли гіюр у рамках консервативних і реформістських течій. Однак, їх статус продовжує залишатися половинчастим, хоча в багатьох випадках і дає право на репатріацію.

Процес прийняття єврейства

Процес прийняття єврейства

Процес зустрічей з рабинами та проходження іспиту – це тільки підготовка до гіюру. Сама процедура гіюру проводиться вже після схвального рішення рабинського суду та складається з двох обов’язкових ритуалів:

  • Брит-мила або обрізання для чоловіків. Це якийсь знак союзу між Господом та Ізраїлем, припис, яке допомагає зберегти святість єврейського народу. Якщо кандидату лікарі забороняють робити обрізання, проведення обряду не допускається, тому відповідь на питання, чи можливий гіюр без обрізання, очевидна – ні, неможливе. Якщо обрізання було проведено ще до обряду, при його проведенні з частини тіла, в якому робиться обрізання, випускається кілька крапель крові. Обрізання проводиться під анестезією і під наглядом суддів рабинського суду.
  • Твілу – ритуальне занурення у води мікви для жінок і чоловіків, символізує процес очищення. В цей час судді повторюють геру основи іудаїзму, зміст деяких заповідей.

Після проходження ритуалу гер отримує нове єврейське ім’я, навіть якщо його старе ім’я також було єврейським.

Особливі випадки

Щодо деяких кандидатів діють особливі правила. Наприклад, хлопчики до 13 та дівчатка до 12 років не можуть пройти гіюр, однак діти герів, постали перед судом, також можуть бути звернені в єврейство до досягнення цього віку. Але робиться це лише для дітей, які будуть виховуватися в атмосфері Тори та навчатися заповідей.

Якщо дитина народжена до прийняття іудаїзму його матір’ю, він не визнається євреєм – він повинен пройти ритуал самостійно. Якщо народжений після ритуалу – зізнається повноцінним іудеєм.

Якщо процес зачаття стався до того, як проходить гіюр, а народження – після, дитина визнається не євреєм, а гером, які пройшли ритуал спільно з матір’ю. Щоб можна було точно визначити статус новонародженого, після проходження твіли жінці рекомендується 3 місяці утримуватися від близькості з чоловіком.

Життя після проходження обряду

З моменту гіюру особа визнається новонародженим, що по Галасі обриває його зв’язок з його колишніми родичами. Це не означає, що він повинен обірвати з ними зв’язку: він продовжує ставитися до них з повагою, але не в контексті заповіді «шануй матір і батька свого». У будь-якому випадку новий спосіб життя не відповідає укладу кровних родичів пройшов обряд, а тому якоюсь мірою йому доведеться віддалитися від них, і в різних випадках їх відносини повинні складатися по-різному.

Паралельно гер повинен дотримуватися звичаїв громади, яка стала джерелом його віри. Це стосується і читання молитов, які він може здійснювати нарівні з іншими євреями. Є й інші особливості:

  • при укладенні шлюбу у євреїв заведено укладати шлюбні контракти (ктуба), в яких гери називаються особливим ім’ям: бен Авраам-аві та гійорта та для чоловіків і жінок відповідно;
  • особливий уклад стосується навіть посуду, якій іудей користувався до обряду: оскільки він міг вживати некошерну їжу, посуд слід перестати використовувати;
  • кожен гер зобов’язаний любити інших герів і євреїв в рамках заповіді про любов до ближнього, якісь утиски щодо них забороняються.

Де можна пройти гіюр в Україні

Основне місце проведення обряду прийняття в іудаїзм – це гіюр в Києві. Рабинський суд при Головному рабинаті України є одним з декількох ортодоксальних галахічних судів, чиї обряди беззаперечно визнаються як з духовним, так і з правової точки зору.

Гери, які проживають за межами Києва, також можуть пройти ритуал, але для початку їм необхідно звернутися для отримання консультації до представника головного рабинату в місті проживання єврейської громади, членом якої є кандидат.

Отримати необхідну інформацію можна в наступних організаціях:

Репатріація на підставі іудаїзму

Для багатьох герів важливе питання, чи дає гіюр право на репатріацію в Ізраїль. Відповідь на це питання дає тільки Закон Ізраїлю про повернення № 5710-1950 від 06.07.1950 (חוק השבות).

Закон встановлює, що євреями визнаються не тільки особи, що мають єврейське коріння, але й ті, хто відповідно до процедури прийняв іудаїзм через гіюр. Їм покладаються ті ж права, пільги та заохочення, що і репатріантам по крові. Досить пройти гіюр, і громадянство Ізраїлю можна отримати одразу по прильоті в одне з ізраїльських міст.

Висновок

Обряд звернення неєврея в юдеї – це тривалий процес, за результатами якого людина бере на себе зобов’язання дотримуватися 613 заповідей Тори та розділяти долю єврейського народу. Гіюр проводиться уповноваженим рабинським судом і може проводитися лише щодо кандидата, чиї щирі наміри підтверджені. З цієї точки зору ритуал звернення має виключно духовні корені.

Але в сучасних умовах, особливо з погляду можливості репатріації, обряд прийняття іудаїзму став процедурою громадської та національної адаптації. Звідси й народження кількох течій іудаїзму. Ортодоксальними євреями та державним рабинатом Ізраїлю визнається тільки ортодоксальний обряд, хоча й інші його варіанти дають можливість на репатріацію.

Про Гіюр або як стати євреєм: Відео

Статті по темі