Меню Закрити

Особливості роботи банків у Фінляндії

Сфера економічних інтересів багатьох бізнесменів-українців вже давно поширилася на фінський ринок, при цьому найважливішу роль в обслуговуванні грошових взаєморозрахунків між контрагентами відіграють банки у Фінляндії. Деякі українські компанії користуються послугами фінської банківської системи для ведення офшорного бізнесу. Крім того, фінансові установи у Фінляндській Республіці здійснюють кредитне забезпечення не тільки громадян країни, але й осіб, що є нерезидентами.

Особливості роботи банків у Фінляндії

Що являє собою банківська система Фінляндії

Фінляндія, як і багато інші держави, має дворівневу банківську систему, яка складається з Центрального банку і ряду комерційних банків, які підкоряються йому. Така структура організації банківської системи забезпечує злагоджену роботу по виконанню функцій, покладених на фінансові установи.

Грошово-кредитна політика країни Суомі повністю відповідає основним принципам функціонування європейської фінансової системи, оскільки Фінляндська Республіка є членом Європейського союзу і входить в Єврозону.

З 1999 року національну валюту (фінську марку) змінив євро, який прийняв на себе функції основного засобу здійснення грошових розрахунків.

Банківський сектор Фінляндії характеризується високою концентрацією не тільки національного, але й іноземного банківського капіталу. У періоди світових фінансових криз або регіональної нестабільності банківська система Суомі бере на себе роль одного з основних регуляторів економіки, що впливають на інфляційні процеси за допомогою грошової емісії, а також операцій з цінними паперами та валютою.

Слід зазначити, що банківська система Фінляндії відрізняється стабільністю і демонструє стійкі тенденції зростання. Постійно розвивається банківський сектор забезпечує ефективність функціонування національної економіки та сприяє залученню іноземних інвестицій.

Що характерно для банків у Фінляндії

Фінські банки відрізняються надійністю і стабільністю. Дані фінансові установи відіграють найважливішу роль в економіці країни, а також всієї єврозони в цілому, оскільки вони:

 • забезпечують вигідне вкладення грошових коштів громадян в комерційну діяльність;
 • здійснюють кредитування комерційних організацій і населення;
 • сприяють організації платежів за товари та послуги;
 • забезпечують обіг цінних паперів в державі та операції з ними;
 • створюють нові форми грошей, що істотно прискорює і полегшує здійснення розрахунків між контрагентами.

Комерційні банки Фінляндської Республіки займаються створенням часткових резервів депозитних коштів. Наявність в постійному розпорядженні резервних фінансових ресурсів дає змогу банкам Суомі своєчасно виконувати свої зобов’язання перед вкладниками, уникаючи конфліктів.

Банківський сектор в державі регулюється Фінансовим наглядом Фінляндії, який стежить за законністю банківських операцій та виконанням всіх встановлених правил і приписів.

Банківське обслуговування в Суомі відрізняється простотою та ефективністю завдяки переважному використанню безготівкових розрахунків.

Роль Центрального банку

Центральний банк Фінляндської Республіки стоїть на чолі банківської ієрархії країни і підзвітний безпосередньо парламенту держави. Управління банком та контроль діяльності його адміністрації здійснюється через Парламентський наглядову раду, а також через Раду банку.

На Центральний банк Суомі покладаються наступні функції:

 • реалізація грошово-кредитної політики, а також вивчення фінансового сектору економіки та прогнозування його розвитку;
 • здійснення банківських операцій;
 • контроль показників стійкості фінансової системи;
 • здійснення міжбанківських розрахунків;
 • управління кредитним та операційним ризиками, а також ризиками, пов’язаними з коливанням обмінного курсу і процентної ставки;
 • підтримка грошового обігу в державі, емісія грошей і т. д.

Офіційний сайт Центрального банку Фінляндії доступний фінською, шведською та англійською мовами за посиланням www.suomenpankki.fi. На веб-сайті Центрального банку Суомі можна знайти інформацію про основні напрямки монетарної політики держави, ознайомитися з показниками фінансової стабільності та іншими важливими статистичними даними.

Які міжнародні банки представлені у Фінляндії

Банківський сектор Фінляндії представлений безліччю фінансово-кредитних установ, в тому числі й з іноземним капіталом. Відповідно до законодавства Суомі та ЄС, приймати гроші вкладників, а також видавати кредити та здійснювати інші банківські операції можуть не тільки національні фінансові організації, але й структурних підрозділів банків інших країн.

Присутність міжнародних банків на фінансовому ринку Фінляндії дозволяє істотно розширити наявну інфраструктуру, прискорити грошовий обіг і створити нові робочі місця.

Водночас репатріація капіталу прямих інвесторів має негативний вплив на фінську економіку і систему національних рахунків, оскільки чистий прибуток, що реінвестується в країни-донори, могла б служити розширеному відтворенню у Фінляндії.

Міжнародні банки у Фінляндії

У таблиці представлені найбільш відомі іноземні банки, які в даний час діють на фінансовому ринку Фінляндії:

Банк Штаб-квартира Рік заснування Веб-сайт
Citibank Нью-Йорк, США 1812 www.citi.com
Credit Agricole Corporate and Investment Bank Париж, Франція 2004 www.ca-cib.com
Danske Bank Копенгаген, Данія 1871 danskebank.com
Deutsche Bank Франкфурт, Німеччина 1870 db.com
DnB NOR Осло, Норвегія 1822 www.dnb.no
Nordea Стокгольм, Швеція 2000 Nordea.com
Skandinaviska Enskilda Banken Стокгольм, Швеція 1972 www.sebgroup.com
Swedbank Стокгольм, Швеція 1920 www.swedbank.com
Carnegie Investment Bank Стокгольм, Швеція 1803 www.carnegie.se

З таблиці слід, що найбільшу кількість прямих інвестицій в банківський сектор Фінляндії приходить зі скандинавських країн (Швеції, Норвегії), що сприяє відкриттю в Суомі представництв таких великих фінансових установ, як банк “Нордеа”, “Сведбанк”, “Банк Карнегі” і т. д. Водночас у Фінляндії реалізують свої бізнес-інтереси банківські групи з Німеччини, Данії, Франції, США та інших країн.

Що відомо про банки країн СНД у Фінляндії

Банківський сектор Суомі представлений великими національними та міжнародними фінансовими установами. Так, на фінському банківському ринку домінують чотири фінансові групи, які володіють близько 81 % ринку.

Найбільшою групою з часткою ринку в 35,5 % є OP Financial Group, яка складається з 160 кооперативних банків. Другою за величиною є група Nordea з часткою ринку у 26,4 %. Всі ці групи мають стратегічне значення для національної економіки.

Високі вимоги до капіталізації та звітності банківських установ роблять фінська фінансовий ринок важкодоступним для багатьох претендентів.

Крім того, на території Європейського союзу діє директива про запобігання відмиванню грошей, яка накладає на банки зобов’язання щодо перевірки клієнтів та джерел походження належних їм фінансових ресурсів.

Можливо, тому сьогодні у Фінляндії немає банків з мажоритарною часткою установчого капіталу, що належить фінансовим групам з країн СНД.

Водночас такі банки, як Credit Agricole Corporate and Investment Bank, BNP Paribas Fortis, Citibank і інші, які відносяться до категорії міжнародних і мають свої відділення в різних країнах світу, працюють як на території Фінляндської Республіки, так і на території України.

Перелік провідних фінських банків

При виборі фінансової установи для відкриття рахунку, оформлення вкладу, переказу грошових коштів або отримання кредиту клієнти звертають увагу на основні показники діяльності банків. До них відносять розмір активів банку, його фінансові результати, рентабельність діяльності й т. д.

Список фінських банків, які демонструють високу ефективність роботи (станом на 2016 рік), представлений у вигляді таблиці:

Банк Сукупні активи, млрд дол. США Чистий прибуток, млн дол. США Рентабельність активів, %
OP Corporate Bank PLC 161 1.39 0.001
Nordea Bank 289 1.17 0.0005
Danske Bank 40 237 0.606
Evli Bank PLC 0.91 11.8 1.29
Aktia Savings Bank 11.79 64 0.54
Bank of Aland 6, 19 25 0.39
BNP Paribas Fortis 358 2050 0.57
POP Bank Group 5.1 12 0.197

Орієнтуючись на рейтинг банку, клієнти можуть скласти уявлення про його надійності. Однак, вибираючи банк для обслуговування, рекомендується орієнтуватися не тільки на рейтинг фінансової установи (який показує виключно поточний стан справ), але і на історію його становлення на фінансовому ринку.

Як відкрити рахунок у банку Фінляндії

Банківська діяльність у Фінляндії значною мірою регулюється загальноєвропейськими стандартами, в тому числі у питаннях протидії корупції та запобігання відмиванню грошей. Тому перш ніж відкрити клієнту рахунок, банківські установи ретельно перевіряють його особу, а також джерела походження коштів, що надходять на рахунок.

Крім того, для відкриття рахунку повинна існувати вагома причина (підтверджена документально), наприклад:

При відкритті рахунку від фізичних осіб, як правило, потрібно:

 • паспорт;
 • інформація про мету перебування в країні та відкриття вкладу;
 • довідка з університету або від роботодавця у Фінляндії (за наявності);
 • інформація про наявність чи відсутність аналогічних рахунків у клієнта в інших банках;
 • довідка про легальності походження коштів з країни, у якій клієнт є платником податків;
 • інформація про те, як планується використовувати гроші з рахунку і т. д.

Юридичні особи при відкритті рахунку надають банку такі документи:

 • свідоцтво, що підтверджує реєстрацію фірми;
 • завірені нотаріусом копії установчого договору;
 • виписка з протоколу зборів засновників фірми з рішенням про відкриття рахунку за кордоном і т. д.

Оформлення всіх необхідних документів може здійснюватися однією з наступних мов:

 • фінська;
 • шведська;
 • англійська.

Рішення про відкриття рахунку клієнту у фінському банку приймається, як правило, протягом 1-2 тижнів. При цьому складність процедури відкриття компенсується якісним обслуговуванням та додатковими бонусами.

Особливості кредитування в банках Фінляндії

Однією з основних послуг банківських організацій у Фінляндії є кредитування. Причому по доступності кредитних ресурсів Фінляндська Республіка часто виявляється лідером серед країн ЄС. Низькі процентні ставки забезпечують помірний розмір переплати за використання дебіторами позичкових коштів.

Особливості кредитування в банках Фінляндії

Багато банків Суомі фінансують придбання громадянами комерційної та житлової нерухомості, транспортних засобів, а також видають позики для купівлі споживчих товарів або сплати послуг (в тому числі й освітніх).

Процедура оформлення кредиту в Суомі істотно спрощується завдяки можливості подати заявку на отримання фінансування через інтернет.

Основні кредитні продукти найбільш відомих фінських банків представлені в таблиці:

Банк Види кредитування
Aktia Savings Bank Іпотека, автокредитування, освітні кредити, фінансування ремонту та реконструкції
Helsinki OP Bank Іпотека, автокредитування, споживчі кредити, позики на оплату навчання
S-Bank Позики, кредитні лінії, іпотека, кредити на оплату навчання
Suomen AsuntoHypoPankki Іпотека, ASP-кредит, споживчі позики, зворотна іпотека, кредитні картки

При розгляді клієнтських заявок на видачу різних позик вимоги фінансових установ до клієнтів зазвичай не обмежуються встановленням граничного віку, а стосуються також і інших критеріїв, що характеризують сумлінність і платоспроможність позичальника.

Що потрібно для оформлення іпотеки у Фінляндії

Нерухомість в країні Суомі є привабливим об’єктом інвестування, а також дає право їх власникам на отримання пільг для проживання у Фінляндії у вигляді безкоштовного медичного обслуговування, освіти й т. д. Фінське житло, як правило, коштує досить дорого, і для його придбання банки Фінляндії готові надавати іпотечні позики як резидентам, так і нерезидентам.

Для отримання фінансування позичальнику необхідно відповідати вимогам, які висуваються банками з метою мінімізації ризиків, пов’язаних з неплатоспроможністю клієнтів.

Основні критерії оцінки дебіторів кредитними банками Суомі представлені в таблиці:

Критерій Необхідне значення
Вік позичальника, років 21-65
Наявність власної нерухомості +
Джерело постійного доходу +
Позитивна кредитна історія +

Фінські банки надають іпотечні позики особам, які не є громадянами держави, однак на менш вигідних умовах, ніж для громадян Суомі. Перш ніж приймати рішення, слід порівняти умови кредитування у фінських і вітчизняних банках, представлені в таблиці. При цьому слід враховувати, що вітчизняні банки не оформляють іпотеку для покупки нерухомості за кордоном, а видають житлові кредити тільки всередині країни.

Умови Фінські банки Вітчизняні банки
Максимальний розмір фінансування, % від вартості нерухомості До 50 До 100
Процентна ставка, % 5-8 8-18
Термін кредитування, років 5-15 До 30
Валюта кредиту євро Гривня (іноді долар, євро)

Позичальникам, які претендують на отримання іпотечної позики у Фінляндії, необхідно надати наступні документи:

 • закордонний паспорт;
 • довідку про доходи (як правило, за останні два роки);
 • правовстановлюючі документи на нерухомість;
 • документи, що підтверджують наявність нерухомості у власності позичальника на території України або в іншій країні;
 • виписки, що підтверджують хорошу кредитну історію клієнта;
 • звіт про оцінку нерухомості, яка виступає в якості застави.

Перелічені документи подаються на розгляд в банк у двох примірниках: українською мовою і з нотаріально завіреним перекладом на фінську.

Слід зазначити, що українці, які обзавелися фінської нерухомістю, можуть претендувати на оформлення виду на проживання або отримання інших пільг.

Особливості перекладу грошових коштів

Необхідність грошових переказів з однієї країни в іншу може бути обумовлена різними причинами. При цьому слід враховувати, що агентства з переказу грошей, як правило, стягують плату за подібні транзакції. Таким чином, скористатися варіантом переказу грошових коштів між банківськими рахунками розташованих у різних країнах фінансових установ досить вигідно, хоча за зняття переведених коштів з рахунку також необхідно буде сплатити мито.

Для великих грошових переказів існують міжнародні агентства, такі як Western Union або MoneyGram.

Для отримання грошей у Фінляндії або відправлення коштів з Фінляндії в іншу країну достатньо внести необхідну суму в агентстві однієї країни та отримати їх в офісі того ж агентства з ідентифікаційним номером операції в іншій державі. Крім того, переказувати гроші можна за допомогою онлайн-сервісів, таких як Payoneer, Moneybookers і т. д.

Для банківських переказів в рамках Європейського союзу можна використовувати систему EU Standard Transfer, яка відрізняється відносно низькими тарифами за обслуговування трансакцій. Однак сума переказу за допомогою цієї системи не може перевищувати 12,5 тис. євро.

Як обслуговуються офшорні рахунки у фінських банках

Фінляндська Республіка не вважається офшорною юрисдикцією в повному сенсі цього слова, оскільки у всіх містах цієї держави від Іматри до Кеміярви бізнес обкладається податками (хоч і невеликими), проводиться його аудит і ведеться бухгалтерська звітність. Крім того, відомості про власників компаній не є конфіденційною інформацією.

Проте, багато представників бізнесу прагнуть відкривати рахунки саме у фінських банках, які на відміну від аналогічних установ на Кіпрі або інших офшорних зонах забезпечують схоронність заощаджень і стабільність обслуговування навіть під час світових криз.

Наприклад, фінський банк Evli Bank Plc дозволяє не тільки зберігати гроші, отримані у вигляді прибутку, але й управляти активами для їх нарощування.

Для відкриття такого рахунку в Суомі необхідно підтвердити легальність походження грошових коштів. Слід мати на увазі, що інвестиційні рахунки відкриваються, як правило, на суму не менше 300 тис. доларів.

Крім того, відкриття рахунку передбачає особисту присутність клієнта у відділенні банку при оформленні.

Можливість використання зовнішнього управління активами у фінських банках дає власникам рахунків певні привілеї, серед яких:

 • зниження операційних витрат;
 • надання додаткових послуг і бонусів;
 • юридичний захист та консультації;
 • можливість дистанційного відкриття рахунків без необхідності перебування в Суомі.

Підіб’ємо підсумки

Тісні культурні та економічні зв’язки України з Фінляндією сприяють розвитку торгівлі та бізнесу між державами. Стабільність банківської системи країни Суомі робить її привабливою для відкриття рахунків у фінських банках. Банківський сектор Фінляндії не тільки забезпечує якісне обслуговування рахунків клієнтів, але і надає різні позички, в тому числі іпотечні кредити.

Купівля комерційної та житлової нерухомості в Лаппеенранта, Раахе, Орівесі та інших містах Фінляндії дає можливість її власникам отримати посвідку на проживання в країні, а також інші пільги.

Офшорні банки: Фінляндія: Відео

Статті по темі